18/04/2023

Prep. Marko Tračeski, utorak, 18. april

„Punih 30 godina vođaše strašnu borbu sa zlim dusima i mučaše se i glađu, i žeđu, i mrazom, i žegom. Jeo je zemlju i pio morsku vodu. Posle 30 godina najžešćeg stradanja pobeđeni demoni pobegnu od njega, a angel Božji počne mu svaki dan donositi hranu, u vidu hleba, ribe i voća.“
19/04/2023

Sveti Evtihije, patrijarh carigradski, srijeda, 19. april

„I omile veoma caru Justinijanu i patrijarhu Mini. Car ga mnogo pitaše za savet, a Mina (u to vreme veoma bogat) naznači ga za svoga naslednika i umoli cara da to privede u delo...“
20/04/2023

Prep. Nil Sorski, četvrtak, 20. april

„Jedan iz velikih otaca ruske crkve. Osnivač skitskog života monaškog u Rusiji.“
21/04/2023

Sv. apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asinkrit, Flegont i Ermije, petak, 21. april

„Behu svi od Sedamdesetorice apostola. Sve ih spominje apostol Pavle u svojim poslanicama. Irodion beše srodnik Pavlov.“