30/03/2022

Sveti Aleksije Čovek Božji, srijeda, 30. mart

Kad uđu u njegovu izbu, nađu ga mrtva, no u licu svetla kao sunce. Iz one hartije roditelji njegovi saznaju, da je to njihov sin Aleksije, a nevesta, koja je trideset četiri godine živela bez njega, da je to njen muž, i obuze ih sve neizmerna tuga i muka. No posle se uteše videći kako je Gospod proslavio Svoga ugodnika.
31/03/2022

Sveti Kiril, arhiepiskop jerusalimski, četvrtak, 31. mart

Od mnogih spisa ovog svetog oca sačuvana je njegova katihetika, delo prvoklasno, koje potvrđuje veru i praksu Pravoslavlja do dana današnjega.
01/04/2022

Sveti mučenici Hrisant i Darija, i drugi s njima, petak, 1. april

Ovaj Hrisant bio je jedinac sin nekoga velikog boljara Polemija, koji se preselio iz Aleksandrije u Rim. Kao sin bogatih roditelja Hrisant izuči sve svetske škole imajući najučenije ljude za učitelje. No svetska mudrost zbuni ga i ostavi u neizvesnosti, šta je istina. I on tugovaše zbog toga...
02/04/2022

Prepodobni mučenici Jovan i drugi, subota, 2. april

Prepodobni mučenici Jovan i drugi, iz obitelji svetog Save Osvećenog kod Jerusalima. Ovaj slavni manastir, posećivan i od svetog Save srpskog, i obdaren od nekoliko vladara srpskih, i dan-danas postoji.