26/04/2023

Svešt. muč. Artemon, srijeda, 26. april

„Pred sudijom mučiteljem ovako je za sebe rekao: „Imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojega; 16 godina beh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina beh đakon i čitah svešteno Jevanđelje; 33 godine napunih kao prezviter učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom.“
27/04/2023

Sv. Martin ispovednik, papa Rimski, četvrtak, 27. april

„Postao papom 5. jula 649. god. baš u vreme jarosne raspre pravoslavnih s jereticima monotelitima (jedinovoljnicima).“
28/04/2023

Sv. muč. Vasilisa i Anastasija, petak, 28. april

„Dve blagočestive Rimljanke. U vreme cara Nerona sabirahu posečena tela apostolskih učenika i česno ih sahranjivahu...“
29/04/2023

Sv. muč. Agapija, Hionija i Irina, subota, 29. april

„Car savetovaše svete devojke, da se poklone idolima, no one sve otkazaše i ispovediše svoju tvrdu veru u Hrista. Irina reče caru, kako je glupo klanjati se stvarima od kamena i drveta, koje su poručene, za pogođenu cenu, da se naprave rukama kakvog smrtnog čoveka.“