28/12/2022

Sveštenomučenik Elevterije, srijeda, 28. decembar

„Ovaj divni svetitelj imađaše roditelje blagorodne i velikoimenite. Rođen bi u Rimu, gde mu otac bi carski antipat. Majka mu Antija slušaše Jevanđelje od samog velikog apostola Pavla, i od ovoga apostola bi krštena...“
29/12/2022

Sveti prorok Agej, četvrtak, 29. decembar

„Podsticao Zorovavelja i Isusa sveštenika, da obnove hram Gospodnji u Jerusalimu proričući tome hramu veću slavu nego bivšem hramu Solomonovu. „Slava će doma ovoga poslednjeg biti veća nego onoga prvoga, veli Gospod nad vojskama“ (Agej 2, 9). Jer će se u tome novom hramu javiti Gospod Spasitelj.“
30/12/2022

Sveti prorok Danil i tri otroka: Ananije, Azarije i Misail, petak, 30. decembar

„Po predanju, ova četiri Božja ugodnika ustaše u vreme smrti Gospoda Hrista i javiše se mnogim pa opet zasnuše. Danil se računa među četiri velika proroka (Isaija, Jeremija, Jezekil i Danil). Živeo i prorokovao na pola hiljade godina pre Hrista.“
31/12/2022

Sveti mučenik Sevastijan i drugi s njim, subota, 31. decembar

„Tada Sevastijan bi izveden pred cara Dioklecijana. Car ga ukori za izdajstvo, no on reče: „Ja se svagda molim Hristu mome za zdravlje tvoje i za mir carstva Rimskog“. Car naredi da ga golog strelama streljaju...“