21/09/2022

Roždestvo Presvete Bogorodice, srijeda, 21. septembar

„Blagodatna Marija, blagoslovena među ženama, hram Duha Svetoga, oltar Boga Živoga, trapeza hleba nebesnoga, kivot svetinje Božje, drvo najslađega ploda, slava roda ljudskog, pohvala roda ženskog, istočnik devstva i čistote – to beše Bogom darovana ćerka Joakima i Ane.“
22/09/2022

Sv. Joakim i Ana, četvrtak, 22. septembar

„Tada oboje pripadoše na molitvu Bogu, da i na njima učini čudo kao nekad na Avramu i Sari, i podari im jedno čedo za utehu u starosti. Bog im posla angela svoga, koji im objavi rođenje „kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji, i kroz koju će doći spasenje svetu.“
23/09/2022

Sv. muč. Minodora, Mitrodora i Nimfodora, petak, 23. septembar

„Posle ljutih mučenja vikne knez Minodori, izranjavljenoj i iskrvavljenoj: „Prinesi žrtvu bogovima!“ Na to odgovori sv. mučenica: „Zar ne vidiš: ništa drugo i ne činim nego svu sebe prinosim na žrtvu Bogu mojemu?“
24/09/2022

Prep. Teodora, subota, 24. septembar

„Oklevetana od neke bludne device, kao da je s njom zatrudnela, Teodora se nije htela pravdati smatrajući tu klevetu kao kaznu Božju za svoj raniji greh. Izgnana iz manastira ona 7 godina provede prebijajući se po šumi i pustinji, i još uz to negujući dete one bludnice...“