16/11/2022

Svešt. muč. Akepsim ep. Naesonski i drugi s njim, srijeda, 16. novembar

„Uhvaćenom i vezanom episkopu pristupi neko od njegovih domaćih i upita, šta zapoveda u pogledu doma. Svetitelj mu odgovori: „To više nije dom moj, ja bespovratno odlazim u dom višnji“.
17/11/2022

Prep. Joanikije Veliki, četvrtak, 17. novembar

„Imao od Boga vrlo obilat dar čudotvorstva: lečio sve bolesti i muke, izgonio demone, ukroćavao zverove, naročito imao vlast nad zmijama, prelazio je preko vode kao po suhu, bivao nevidljiv za ljude kada je to poželeo, proricao buduće događaje.“
18/11/2022

Prep. muč. Galaktion i Epistima, petak, 18. novembar

„Mati Galaktionova beše nerotkinja sve dok ne bi krštena. Po tom privede ona i muža svoga k veri pravoj, i krsti i vaspita u veri hrišćanskoj sina svoga Galaktiona...“
19/11/2022

Sv. Pavle Ispovednik patrijarh Carigradski, subota, 19. novembar

„...Tada im bolesni patrijarh reče: „Ako želite imati pastira, koji će vas učiti i koji će vam vrlinama sijati, izaberite Pavla...“