13/09/2022

Praznik pojasa Sv. Bogorodice, utorak, 13. septembar

"Supruga Lavova, carica Zoa, duševno oboli, i prema nekom tajanstvenom viđenju poželi ona, da se na nju metne pojas sv. Bogorodice. Car umoli patrijarha, te se kovčeg otvori, pojas iznese i stavi na bolesnu caricu. Carica odmah ozdravi. U spomen toga čuda ustanovi se ovaj praznik.“
14/09/2022

Početak crkvene godine (ili: načalo indikta), srijeda, 14. septembar

"Prvi Vaseljenski Sabor opredelio je, da se godina crkvena počinje 1. septembra. Mesec septembar je bio kod Jevreja početkom nove građanske godine (Isa. 23, 16), mesec zbiranja plodova i prinošenja žrtvi blagodarnosti Bogu.“
15/09/2022

Sv. muč. Mamant, četvrtak, 15. septembar

"Reče mu car, da bar samo ustima se odreče Hrista, na što mu Mamant odgovori: „Ni srcem ni ustima ne ću se odreći Boga i Cara moga Isusa Hrista.“
16/09/2022

Svešt. muč. Antim, petak, 16. septembar

„Telo njegovo beše umrtvljeno, duh smiren, zavist iskorenjena, gnev ukroćen, lenost prognana; … imaše ljubav k svima, mir sa svima; blagorazumnost posred sviju, revnost prema slavi Božjoj, javnu svima“.