01/04/2023

Sveti mučenici Hrisant i Darija, i drugi s njima, subota, 1. april

„Kao sin bogatih roditelja Hrisant izuči sve svetske škole imajući najučenije ljude za učitelje. No svetska mudrost zbuni ga i ostavi u neizvesnosti, šta je istina. I on tugovaše zbog toga. No Bog koji o svima i svemu promišlja ublaži tugu njegovu: do ruku mladoga Hrisanta dođe napisano Jevanđelje i dela apostolska...“
02/04/2023

Sveta mučenica Fotina, nedjelja, 2. april

„To je ona žena Samarjanka koja je imala tu retku sreću da razgovara sa samim Gopodom Hristom na Jakovljevom bunaru kod Sihema (Jn 4, 1-42).“
03/04/2023

Sveti Jakov, episkop i ispovednik, ponedjeljak, 3. april

„Zna se samo da je ispunio zakon Hristov, podvizavajući se mnogo u postu i molitvi, i da je, u vreme Kopronimovo, velike bede i muke pretrpeo od ikonoboraca: i glad, i tamnicu, i porugu svake vrste...“
04/04/2023

Sveštenomučenik Vasilije, prezviter ankirski, utorak, 4. april

„Tada Vasilije odgovori caru: „Ja verujem Hristu mome, koga si se ti odrekao, i koji je tebi dao ovo zemno carstvo, ali će ti se ono skoro i uzeti. Zar tebe nije stid oltara, pod kojim si se spasao od smrti kao osmogodišnji dečak, kad su tražili da te ubiju?...“