11/12/2022

Prep. muč. Stefan Novi, nedjelja, 11. decembar

„...Sluge careve izvukoše ga iz tamnice i bijući ga i trzajući vukoše ga po ulicama Carigradskim, prizivajući sve one, koji su uz cara, da udaraju kamenjem „protivnika careva“...“
12/12/2022

Sv. muč. Paramon i drugih 370, ponedjeljak, 12. decembar

„...Tu ih opaki knez primoravaše, da se poklone idolu i prinesu žrtvu. Ma da knez prećaše smrtnom kaznom onome, ko ne posluša njegovu zapovest, nijedan hrišćanin ne pokori se zapovesti njegovoj...“
13/12/2022

Sv. apostol Andreja Prvozvani, utorak, 13. decembar

„Sin Jonin i brat Petrov, rodom iz Vitsaide, i ribar po zanimanju. Najpre je bio učenikom sv. Jovana Krstitelja, no kada sv. Jovan ukaza prstom na Gospoda Isusa govoreći: gle, jagnje Božje! (Jov. 1, 36), tada sv. Andreja ostavi svoga prvoga učitelja i pođe za Isusom.“
14/12/2022

Sveti prorok Naum, srijeda, 14. decembar

„Rodom iz plemena Simeonova, iz mesta Elkesema od one strane Jordana. Živeo na sedam stotina godina pre Hrista...“