09/09/2022

Prep. Pimen Veliki, petak, 9. septembar

"Jednom umoli Pimen starca Pavla da ga odvede sv. Pajsiju. Videvši ga Pajsije reče Pavlu: „Ovo će dete spasti mnoge, s njim je ruka Božja.“
10/09/2022

Prep. Mojsej Murin, subota, 10. septembar

"Provide svoju smrt, i jednoga dana reče svojim učenicima da beže, jer će udariti varvari na manastir. Kada učenici i njega zvahu da beži, on reče, da on treba da pogine od nasilja, jer je i sam nekad nasilja činio po reči: koji se noža maše, od noža će poginuti (Mat. 26, 52)...“
11/09/2022

Usekovanje glave sv. Jovana Krstitelja, nedjelja, 11. septembar

"Smrt sv. Jovana dogodila se pred Pashu, a praznovanje 29. avgusta ustanovljeno je zbog toga što je toga dana osvećena crkva, koju podigoše na grobu njegovom u Sevastiji car Konstantin i carica Jelena.“
12/09/2022

Sabor sv. srpskih prosvetitelja i učitelja, ponedjeljak, 12. septembar

"Ovoga dana spominju se ne svi srpski svetitelji uopšte nego samo nekoliko arhiepiskopa i patrijaraha...“