08/05/2022

Sv. apostol i jevanđelist Marko, nedjelja, 8. maj

Kada Marko beše s Petrom u Rimu, umoliše ga verni, da im napiše spasonosnu nauku Gospoda Isusa, Njegova čudesa i život Njegov. Tako Marko napisa Sveto Jevanđelje, koje vide i sam apostol Petar i posvedoči kao istinito.
09/05/2022

Svešt. muč. Vasilije ep. Amasijski, ponedjeljak, 9. maj

Posle muka i tamnice blaženi ovaj muž bi posečen i bačen u more, 322. god. Njegovi klirici, po ukazanju angela Božjega, nađoše mu telo blizu grada Sinopa, izvukoše iz vode pomoću ribarskih mreža, i preneše u Amasiju...
10/05/2022

Sv. apostol Simeon, utorak, 10. maj

Jedan od Sedamdeset apostola. Bi sin Kleopin, a Kleopa opet bi brat Josifa, obručnika Presvete Bogomatere. Videvši čudesa Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, poverova Simeon, i bi ubrojan u Sedamdeset apostola.
11/05/2022

Sv. apostoli Jason i Sosipater, i Kerkira devica, srijeda, 11. maj

Prva dvojica behu od Sedamdeset apostola, a poslednja beše kći nekoga cara sa ostrva Krfa. Jasona i Sosipatra spominje apostol Pavle (Rim. 16, 21) i naziva ih rođacima svojim. Jason je bio rodom iz Tarsa kao i sam apostol Pavle, a Sosipater iz Ahaje.