07/07/2022

Rođenje svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg, četvrtak, 7. jul

"U taj dan skupiše se srodnici Zaharijini i Jelisavetini radi obrezanja mladenca i radi nadevanja imena. Pa kada upitaše oca, kakvo bi ime on želeo dati sinu, on, budući nem, napisa, na daščici: Jovan. I u tom času odreši mu se jezik, i on poče govoriti..."
08/07/2022

Prepodobna mučenica Fevronija, petak, 8. jul

"Od moštiju svete Fevronije bivahu mnoga isceljenja, a i ona se javljaše u dan praznika njenog i stajaše na svom uobičajenom mestu među sestrama, i sve sestre gledahu je sa strahom i radošću."
09/07/2022

Prepodobni David, subota, 9. jul

"Jednom je uzeo žara na ruku, metnuo tamjan, i okadio cara, bez ikakve povrede ruke svoje. Videći to, car mu se pokloni do zemlje."
10/07/2022

Sveti Sampson Stranoprimac, nedjelja, 10. jul

"Beše Sampson lekar milosrdan i bezmezdan, i davaše bolesnicima lekove i za telo i za dušu, savetujući svakoga da ispunjava propise vere hrišćanske."