29/09/2022

Sv. vel. muč. Efimija, četvrtak, 29. septembar

„Kada ih oholi Prisk upita, zašto se ne pokoravaju zapovesti carskoj, oni odgovoriše „i carskoj i tvojoj zapovesti treba se povinovati, ako nije suprotna nebeskome Bogu; ako li je suprotna Bogu, ne samo ne treba joj se povinovati nego joj se treba i protiviti...“
30/09/2022

Sv. muč. Vera, Nada, Ljubav, i majka im Sofija, petak, 30. septembar

„Pred stradanje majka savetima svojim krepljaše kćeri svoje, da bi istrajale do kraja. „Vaš nebesni Ljubitelj Isus Hristos jeste zdravlje večno, krasota neiskazana i život besmrtni. I kada tela vaša budu mukom umorena, On će vas obući u netruležnost, i rane na vašim telima će zasijati na nebu kao zvezde.“
01/10/2022

Sv. Evmenije ep. Gortinski, na Kritu, subota, 1. oktobar

„Kao episkop on upravljaše stadom Hristovim kao pastir dobri. „Beše otac sirotim, bogatstvo ništim, uteha žalosnim, iscelitelj bolnim, i predivan čudotvorac".
02/10/2022

Sv. muč. Trofim, Savatije i Dorimedont, nedjelja, 2. oktobar

„Kada mučitelj upita Savatija ko je i kakvoga je čina, on odgovori: „Čin i dostojanstvo moje, i domovina, i slava, i bogatstvo jeste Hristos Sin Božji, vazda živi, čijim promislom vasiona stoji i upravlja se.“