08/11/2022

Sv. vel. muč. Dimitrije, utorak, 8. novembar

„Razjareni car baci Dimitrija u tamnicu. Znajući šta ga čeka Dimitrije uruči sve svoje imanje svome vernome poslušniku Lupu, da razda sirotinji, i ode u tamnicu veseo, što mu predstojaše stradanje za Hrista Gospoda.“
09/11/2022

Sv. muč. Nestor, srijeda, 9. novembar

„A car se postidi pred narodom, ožalosti za svojim ljubimcem Lijem, veoma razgnevi na Nestora i na Dimitrija. Pa naredi opaki car, te Nestora mačem posekoše, a Dimitrija kopljima izbodoše...“
10/11/2022

Sv. muč. Paraskeva – Petka, četvrtak, 10. novembar

„Kad je upita knez za ime, ona reče, da se zove hrišćanka. Knez je ukori, što ne kaže svoje obično ime. A Paraskeva mu reče: „Trebaše prvo da ti kažem ime večnoga života pa onda ime vremenog života“.
15/11/2022

Sv. muč. Akindin, Pigasije, Anempodist, Aftonije, Elpidifor i drugi s njima, utorak, 15. novembar

„Kada biše optuženi i na sud pred cara izvedeni, upita ih car, od kuda su? Na to oni odgovoriše: „Otečestvo naše i život naš jeste Presveta Trojica, jedinosuštna i nerazdelna, Otac i Sin i Duh Sveti, jedan Bog“.