05/06/2022

Sveti Mihail episkop sinadski, nedjelja, 5. jun

"Ovaj sveti i umni jerarh posveti sebe od detinjstva na službu Hristu. Podvizavaše se zajedno sa svetim Teofilaktom Nikomidijskim. Jednom, u sušno vreme, ova dva svetitelja svojim molitvama nizvedoše obilan dažd na zemlju..."
06/06/2022

Prepodobni Simeon Stolpnik Divnogorac, ponedjeljak, 6. jun

"Na njemu se potpunce ispuniše reči Spasiteljeve: „Ko vjeruje u mene, djela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća će od ovih tvoriti“ (Jn 14, 12)."
07/06/2022

Treće obretenije glave svetog Jovana Krstitelja, utorak, 7. jun

"...850. godine česna glava svetog Jovana bi preneta u Carigrad i tamo položena u pridvornoj carskoj crkvi..."
08/06/2022

Sveti apostol Karp, srijeda, 8. jun

"Jedan od Sedamdesetorice. Sledbenik i pratilac apostola Pavla, od koga bi postavljen za episkopa Verije Tračke..."