24/05/2022

Sveti Kiril i Metodije Ravnoapostolni, utorak, 24. maj

"Posle izvesnog vremena oni se vrate u Carigrad, gde sastave azbuku slovensku od trideset osam slova, i počnu prevoditi crkvene knjige s grčkog na slovenski..."
25/05/2022

Sveti Epifanije, episkop kiparski, srijeda, 25. maj

"Svega je živeo na zemlji sto petnaest godina, i upokoji se od ovoga života da večno živi u carstvu Hristovom."
26/05/2022

Sveta mučenica Glikerija, četvrtak, 26. maj

"Ona nacrta krst na svome čelu; pa kad je namesnik carski upita, gde je njena lampada (jer svi nošahu lampade u rukama), Glikerija pokaza krst na čelu i reče: „Ovo je moja lampada."
27/05/2022

Sveti mučenik Isidor, petak, 27. maj

"...i savetovaše mu da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima. Odgovori svetitelj: „Ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj biće sa mnom; i ja sam u Njemu, i ostaću u Njemu, i neću prestati da ispovedam Njegovo sveto ime dokle je duh u telu mome“.