03/10/2022

Sv. vel. muč. Evstatije Plakida, ponedjeljak, 3. oktobar

„Hodeći jednom u lov, on pogna jednog jelena. Božjim Promislom javi se krst svetao među rogovima jelena, i dođe glas Gospodnji Plakidi, koji ovoga upućivaše, da ide svešteniku hrišćanskom i krsti se...“
04/10/2022

Sv. apostol Kodrat, utorak, 4. oktobar

„Njegov životopisac kaže o njemu: beše kao zvezda jutarnja posredi oblaka (Sirah. 8, 6); oblaci behu tamno jelinsko neznaboštvo, bez svetlosti blagočešća; a sv. apostol Kodrat kroz reč Božju zasija im – Jelinima – kao svetlost velika, osvetli tamu, nizloži skverne žrtve, skruši idole, i razori hramove demonske molitvom.“
05/10/2022

Svešt. muč. Foka ep. Sinopski, srijeda, 5. oktobar

„...Na ime: vide Foka goluba svetla kako sleti s neba noseći u ustima svojim krasan venac od cveća, i kako spusti venac na glavu njegovu. I ču Foka glas od goluba: „Čaša tvoja napuni se, i treba da je ispiješ!...“
06/10/2022

Začeće sv. Jovana Krstitelja, četvrtak, 6. oktobar

„Ovoga dana proslavlja se milost, čudo i mudrost Božja; milost prema pobožnim i pravednim roditeljima sv. Jovana, starcu Zahariji i starici Jelisaveti, koji su celog života želeli i od Boga prosili jedno dete; čudo začeća Jovanova u prestareloj utrobi Jelisavetinoj; i mudrost u domostrojiteljstvu ljudskoga spasenja.“