23/10/2022

Sv. muč. Evlampije i Evlampija, nedjelja, 23. oktobar

„Kada ga sudija poče savetovati, da se odreče Hrista, poče i Evlampije savetovati sudiju, da se on odreče lažnih idola i prizna Hrista kao jedinoga živoga Boga...“
24/10/2022

Sv. apostol Filip, ponedjeljak, 24. oktobar

„Kada apostoli sveti birahu đakone, tada i Filip bi izabran, pored Stefana i ostalih. I služaše Filip s velikom prilježnošću ubogim i udovicama.“
25/10/2022

Sv. muč. Tarah, Prov i Andronik, utorak, 25. oktobar

„Pre njih behu neki drugi osuđenici u istom pozorištu rastrgnuti od zverova. No zverovi ne hteše škoditi svetiteljima, nego se i medved i lavica ljuta umiljavahu oko njih...“
26/10/2022

Sv. muč. Karp i Papila, srijeda, 26. oktobar

„Kada Karpa svetog vezaše za drvo i toliko šibaše, da mu sve telo u rane pretvoriše i krv njegova potokom zemlju napoji, nasmeja se sv. Karp usred tih strašnih muka. Kada ga pitahu, zašto se smeje, odgovori sv. mučenik, da vide nebesa otvorena i Gospoda gde sedi na prestolu, sa heruvimima i serafimima unaokolo...“