22/04/2023

Sv. muč. Evpsihije, subota, 22. april

„U vreme cara Julijana Ostupnika, kada u Kesariji upravljaše Crkvom Božjom sv. Vasilije Veliki, ovaj Evpsihije stupi u brak sa devojkom uglednom. No ne beše mu dano ni jednoga dana da poživi u braku...“
23/04/2023

Sv. muč. Terencije, Afrikan, Maksim, Pompije i ostalih 36 s njima, nedjelja, 23. april

„Sv. Terencije hrabraše svoje drugove rečima: „Čuvajmo se, braćo, da se ne odreknemo Hrista Boga našega, te da se i On nas ne odrekne pred Ocem svojim nebesnim i svetim angelima!“
24/04/2023

Svešt. muč. Antipa episkop Pergamski, u Aziji, ponedjeljak, 24. april

„Spominje se u knjizi Otkrovenja kao Antipa vjerni svedok moj (2, 13), koji bi ubijen kod vas, gdje živi sotona, t. j. u gradu Pergamu.“
25/04/2023

Prep. Akakije, utorak, 25. april

„Spominje se u knjizi Otkrovenja kao Antipa vjerni svedok moj (2, 13), koji bi ubijen kod vas, gdje živi sotona, t. j. u gradu Pergamu.“