22/09/2021

U manastiru kraj Novog Mesta po prvi put proslavljena slava

”U Bogorodici nalazimo istinski primer na koji treba da se ugledamo - njoj da sledujemo u pobožnosti, smirenju, molitvi, poslušanju. Zbog toga svaki dolazak na ovo sveto mesto treba da nas podseća na vrline majke Božije i da nas podstiče da te vrline i sami stičemo,“ rekao je otac Venijamin.
14/10/2021

Proslavljena slava novog hrama u Postojni

"Praznik Pokrova potvrđuje da nismo samo mi sabrani u hramu, već da su tu i svetitelji Božji i sama Presveta Bogorodica”, kazao je vladika Sava na Liturgiji u novom hramu u Postojni u kom se bogosluženja vrše od februara 2021. godine.
17/10/2021

Đakon Stefan Maksimović rukopoložen u čin sveštenika

”Nemoj reći da nisi ništa stekao ako u molitvi provodiš dosta vremena, a ne vidiš nikakvoga ploda. Dobitak je već to što se moliš. Kakvo bi ti veće blago i trebalo nego da se pripijaš uz Gospoda i živiš neprestano u jedinstvu sa Njim?” - riječi su svetog Jovana Lestvičnika koje je Episkop marčanski naveo u liturgijskoj besjedi
24/10/2021

Vladika Sava: Hristos se raduje prevazilaženju problema

"Ako beznađe i jeste sastavni dio ljudske prirode, njegovo prevazilaženje nam otvara put spasenja, put koji uzvodi na nebo", kazao je vladika Sava u liturgijskoj besjedi u Zagrebu.