Sveti Jovan Krstitelj, četvrtak, 20. januar
20/01/2022
Sveti mučenik Polievkt, subota, 22. januar
22/01/2022

Sveti mučenici Julijan i Vasilisa, petak, 21. januar

sveta-vasilisa

Sveti mučenici Lukijan i Vasilisa

Postradali su za Hrista početkom četvrtog vijeka, u vrijeme Markijana, upravitelja Egipta.

Julijan je bio iz grada Antinupolisa u Srednjem Egiptu. Sa Vasilisom sa kojom je bio oženjen, nije imao djece, ali su zato kao svoju djecu pomagali siromašne i siročad.

Kada je 303. godine, pod carem Dioklecijanom (284-305), proglašeno gonjenje hrišćana, Julijan i Vasilisa, kako bi izbjegli nasilje idolopoklonika, otišli su u manastire. Međutim, nakon više godina, gonjenje je dospjelo i do egipastkih manastira u kojima su živjeli. Oboje su bili uhvaćeni i teško mučeni.

Markijanov sin Kels, koji je poštovao hrišćane, kazao je svom ocu da zaustavi mučilišta, što je Markijan odbio. Tada su i Kels i njegova žena Markionila ispovjedili vjeru u Hrista, zbog čega su i sami postradali od Markijanove ruke. Oboje se proslavljaju istog dana kad i Lukijan i Vasilisa.

Njih dvoje su, nakon nečovječnih mučenja, predali duše Gospodu 313, iste godine kada je i donijet carski ukaz poznat kao Milanski edikt čime je okončano gonjenje Crkve i darovana sloboda hrišćanima.

Dnevna čitanja za petak, 21. januar

Saborna poslanica svetog apostola Jakova
(zač 52)

Jk. 2, 1-13

Braćo moja, ne gledajući ko je ko, imajte vjeru u našega Gospoda slave Isusa Hrista.

Jer ako dođe na sabranje vaše čovjek sa zlatnim prstenom i u svijetloj haljini, a dođe i siromah u bijednoj haljini,

I pogledate na onoga u svijetloj haljini, i rečete mu: Ti sjedi ovdje lijepo, a siromahu: Ti stani ondje, ili sjedi ovdje niže podnožja mojega;

Zar time ne učiniste razliku u sebi i postadoste sudije sa zlim pomislima?

Čujte, draga braćo moja, ne izabra li Bog siromahe ovoga svijeta da budu bogati vjerom, i nasljednici Carstva koje obeća onima koji Njega ljube?

A vi poniziste siromaha. Nisu li bogataši ti koji vas ugnjetavaju i zar vas oni ne vuku na sudove?

Ne hule li oni na dobro Ime kojim ste nazvani?

No, ako vi zakon carski izvršujete po Pismu: Ljubi bližnjega svojega kao samog sebe, dobro činite;

Ako li gledate ko je ko, grijeh činite, i zakon vas kara kao prestupnike.

Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve.

Jer Onaj koji je rekao: Ne čini preljube! rekao je i: Ne ubij! Ako, dakle, ne učiniš preljubu a ubiješ, postao si prestupnik zakona.

Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni;

Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti; a milost slavi pobjedu nad sudom.

Jevanđelje po Marku
(zač. 46)

Mk. 10, 23-32

Reče Gospod: Kako je teško bogatima ući u Carstvo Božije!

A učenici se zapanjiše na riječi njegove. A Isus opet odgovarajući reče im: Djeco, kako je teško onima koji se uzdaju u bogatstvo ući u Carstvo Božije!

Lakše je kamili kroz iglene uši proći negoli bogatome u Carstvo Božije ući.

A oni se veoma čuđahu govoreći u sebi: pa ko se onda može spasti?

A Isus pogledavši na njih reče: Ljudima je to nemoguće, ali Bogu nije; jer sve je moguće Bogu.

A Petar mu poče govoriti: Eto mi smo ostavili sve i za tobom pođosmo.

A Isus odgovarajući reče: Zaista vam kažem: nema nikoga koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili djecu, ili njive, mene radi i jevanđelja radi,

A da neće primiti sad u ovo vrijeme sto puta onoliko kuća, i braće, i sestara, i oca, i mater, i djecu, i njive, uz progonjenje, a u vijeku koji dolazi život vječni.

Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi.

A kad uzlažahu putem u Jerusalim, Isus iđaše ispred njih, a oni se čuđahu, i za njim iđahu sa strahom.