Banijci, godinu dana od zemljotresa: ”To tu je naš život” 
30/12/2021
Sveti Ignjatije Bogonosac
01/01/2022

Subota, 1. januar 2022.

Sveti mučenik Bonifatije

Mučeništvo za Hrista čini od grešnika svetitelja. To pokazuje primjer svetog Bonifatija. On je najprije bio sluga neke bogate i razvratne žene Aglaide u Rimu, s kojom je bio u nezakonitoj vezi. Oboje su bili neznabošci. Jednom prilikom, Aglaida poželi da ima u kući mošti mučeničke kao amajliju koja od zla brani. Kako bi njena želja bila ostvarena, poslala je svog slugu u Aziju, da joj nađe i kupi to što je željela. Bonifatije uze sa sobom nekoliko robova i dosta blaga. Pri rastanku s Aglaidom upita je: „Ako ne uspem da pronađem nikakvog mučenika i ako tebi, gospođo, donesu moje tijelo za Hrista namučeno, da li ćeš ga primiti s čašću?“ Aglaida se nasmija i nazva ga pijanicom i grješnikom. Tako se rastadoše. Došavši u grad Tars, Bonifatije vidje mnoge hrišćane na mukama: jednima odsječene noge, drugima ruke, trećima oči izbodene, četvrte na vješalima... Bonifatiju se promijeni srce, pokaja se za grešni život svoj i zaplaka. Potom, uzviknu usred hrišćanskih mučenika: „I ja sam hrišćanin!“ Sudija ga uze na istjazavanje i naredi da ga šibaju. Potom mu nališe vrelo olovo u usta, i – pošto ga to ne povrijedi – na poslijetku mu odsjekoše glavu mačem. Robovi uzeše tijelo njegovo i preniješe u Rim. Anđeo Božji javi se Aglaidi i reče: „Primi onoga koji nekada bješe sluga tvoj, a sad je naš brat i saslužitelj. On je čuvar duše tvoje i zaštitnik života tvoga“. Aglaida, užasnuta, izađe u susret, primi tijelo Bonifatijevo, sagradi mu hram i položi u njega mošti mučenikove. Potom se i sama pokaja, razdade sve svoje imanje siromašnima, a ona se povuče od svijeta, i poživje još petnaest godina u gorkom pokajanju. Postrada sveti Bonifatije 290. godine. Izvor: Prolog


Dnevna čitanja za subotu, 1. januar (19. decembar)

Poslanica svetog apostola Pavla
Galatima (3, 8-12)

Braćo, Pismo predvidjevši da Bog opravdava neznabošce vjerom, unaprijed objavi Avraamu: U tebi će se blagosloviti svi neznabošci. Tako se oni koji su od vjere blagosiljaju sa vjernim Avraamom. Jer koji su god od djela zakona pod prokletstvom su, jer je napisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u Knjizi zakona da to čini. A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, jasno je; jer: Pravednik će od vjere živjeti. A zakon nije od vjere, nego čovjek koji tvori zapovijesti živjeće kroz njih.

Jevanđelje po Luki
(13, 18-29)

Reče Gospod priču ovu: Čemu je slično Carstvo Božije, i sa čime ću ga uporediti? Slično je zrnu gorušičnom, koje uzevši čovjek baci u vrt svoj, i uzraste i posta drvo veliko, i ptice nebeske nastaniše se na granama njegovim. Opet reče: Sa čime ću uporediti Carstvo Božije? Slično je kvascu koji uze žena i pokri ga u tri kopanje brašna, dok ne uskise sve. I prolažaše po gradovima i selima učeći i idući u Jerusalim. Reče mu pak neko: Gospode, Je li malo onih koji se spasavaju? A on im reče: Borite se da uđete na uska vrata; jer vam kažem: mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Kad ustane domaćin i zatvori vrata, i počnete napolju stajati i kucati u vrata govoreći: Gospode, Gospode, otvori nam! I odgovarajući reći će vam: Ne poznajem vas otkuda ste. Tada ćete početi da govorite: Jedosmo pred tobom i pismo, i po trgovima našim učio si. A on će reći: Kažem vam, ne poznajem vas otkuda ste. Odstupite od mene svi koji činite nepravdu! Ondje će biti plač i škrgut zuba, kad vidite Avraama i Isaka i Jakova i sve proroke u Carstvu Božijem, a sebe napolju istjerane. I doći će od istoka i zapada i od sjevera i juga i sješće za trpezu u Carstvu Božijem.