SVETA ARHIJEREJSKA LITURGIJA U ZAGREBU
26/10/2016
Mitropolit Porfirije i gđa Džuliju Vols Nojes (Julieta Valls Noyes)
MITROPOLIT PORFIRIJE PRIMIO AMBASADORKU SAD U ZAGREBU
17/02/2017

SAOPŠTENJE MITROPOLITA PORFIRIJA

Video sam na društvenim mrežama da se fotografije i video materijal na kojima je zabeležen moj susret sa gospodinom Vukom Jeremićem na teološkom skupu u Trebinju tendenciozno koristi u različitim formama u predsedničkoj kampanji gospodina Vuka Jeremića. U vezi sa tim, smatram svojom obavezom da obavestim javnost o sledećem:

Nisam ni pretpostavljao da bi moje učešće na verskom skupu, na koji sam pozvan kao gost, moglo biti (zlo)upotrebljeno u svrhu političke promocije, u bilo čijoj predsedničkoj ili bilo kakvoj drugoj kampanji, budući da saglasnost za takav postupak niti je ko od mene tražio, niti bi je dobio; smatram da je u najmanju ruku nekorektno što je moje prisustvo na verskom skupu iskorišćeno na ovaj način.

Uloga sveštenog lica jeste da spaja, a ne da razdvaja. Nisam se ni ranije javno opredeljivao za političke ličnosti ili stranke, a nemam nameru da to činim ni ubuduće. Činim sve da moja dela, kako u Srbiji tako i u Hrvatskoj i u Sloveniji, budu zasnovana na jevanđelskim načelima i usmerena isključivo ka opštem dobru svakog čoveka, bez obzira na političko ili ideološko opredeljenje.

Stoga molim gospodina Jeremića i njegove saradnike da fotografije i sekvence u kojima se pojavljujem odmah i neizostavno uklone iz svojih predizbornih promotivnih materijala.