Sveti prorok Malahija, nedjelja, 16. januar
16/01/2022
Sveti mučenici Teopemt i Teona, utorak, 18. januar
18/01/2022

Sabor svetih sedamdeset apostola – Sveti arhiepiskop Jevstatije prvi, ponedjeljak, 17. januar

Svetih sedamdeset apostola

Sabor svetih sedamdeset apostola

Osim dvanaest velikih apostola, Gospod je izabrao još i sedamdeset drugih, malih apostola, i poslao ih na propovijed Jevanđelja: I posla ih dva po dva pred licem svojim u svaki grad i mjesto kuda namjeravaše sam ići… Idite, evo ja vas šaljem kao jaganjce među vukove (Lk 10, 1, 5). No kao što je Juda, jedan od Dvanaestorice, otpao od Gospoda, tako su i neki iz kruga Sedamdeset apostola odustali, ne s namjerom da izdaju Gospoda, nego po nemoći ljudskoj i malovjernosti. Kao što je Judino mjesto bilo popunjeno, tako su i na mjesta ovih sedamdeset birani drugi apostoli. Sedamdesetorica su imali isto poslanje kao i dvanaest velikih apostola. Bili su njihovi pomoćnici u širenju Jevanđelja i utvrđivanju Crkve Božje u svijetu.
Sveti-Jevstatije-Srpski

Sveti Jevstatije Prvi, Arhiepiskop srpski (1279-1286)

Rođen je u Župi budimljanskoj. Kao mladić otišao je u manastir svetog arhanđela Mihaila na Prevlaci, u Boki Kotorskoj (nedaleko od Tivta), gdje je bilo sjedište Eparhije zetske. Prije toga obrazovanje je sticao uz privatnog učitelja, a potom se u manastiru učio božanskim naukama i kanonima. Zamonašio ga je Episkop zetski Neofit. Kao jeromonah, Jevstatije je posjetio Svetu zemlju, a potom duže vrijeme boravio na Svetoj Gori. Bio je od 1262. do 1265. iguman Hilandara. Na katedri zetskih episkopa naslijedio je 1270. godine episkopa Neofita. Arhiepiskop srpski postao je u junu 1279. godine, nakon smrti arhiepiskopa Joanikija. Arhiepiskop Jevstatije upravljao je Srpskom crkvom sedam godina. Predstavio se 4. januara 1286. godine. Sahranjen je u manastiru Žiči. Kasnije su njegove mošti prenijete u Pećku patrijaršiju.

Dnevna čitanja - ponedjeljak 31. po Pedesetnici

Poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima
Jev. 329 (11, 17-23, 27-31)

Braćo, vjerom prinese Avraam Isaka kada je kušan, i jedinca prinošaše onaj koji je primio obećanja, Kome bješe kazano: U Isaku će ti se nazvati sjeme, Jer je razumio da je Bog kadar i iz mrtvih vaskrsavati; zato ga i dobi kao prasliku. Vjerom u ono što će doći blagoslovi Isak Jakova i Isava. Vjerom Jakov umirući blagoslovi svakoga sina Josifova, i pokloni se preko vrha palice svoje. Vjerom Josif na samrti napominjaše o izlasku sinova Izrailjevih, i zapovjedi za kosti svoje. Vjerom su Mojseja, pošto se rodi, krili tri mjeseca roditelji njegovi, jer vidješe da je dijete krasno, i ne pobojaše se zapovijesti careve. Vjerom on ostavi Egipat, ne pobojavši se jarosti careve, jer se čvrsto držaše Nevidljivoga, kao da ga vidi. Vjerom obavi pashu i kropljenje krvlju, da se onaj koji ubijaše prvence ne dotakne njih. Vjerom prijeđoše Crveno more kao po suhu; a kada to pokušaše Egipćani, potopiše se. Vjerom padoše zidovi jerihonski, kada se oko njih obilazilo sedam dana. Vjerom Rava bludnica ne pogibe s nevjernicima, jer primi uhode s mirom.

Jevanđelje po Marku
Mk. 42 (9,42-10,1)

Reče Gospod: I koji sablazni jednoga od ovih malih koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo da mu se objesi kamen vodenični o vrat i da se baci u more. I ako te ruka tvoja sablažnjava, odsijeci je: bolje ti je bez ruke u život ući, negoli s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi, Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi. I ako te noga tvoja sablažnjava, odsijeci je: bolje ti je ući u život hromu, negoli s dvije noge da te bace u pakao, u oganj neugasivi, Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi. I ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga: bolje ti je s jednim okom ući u Carstvo Božije, negoli sa dva oka da budeš bačen u pakao ognjeni. Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi. Jer će se svaki ognjem posoliti, i svaka će se žrtva solju posoliti. Dobra je so; ali ako so postane neslana, čime će se osoliti? Imajte soli u sebi, i mir imajte među sobom. I ustavši odande dođe u krajeve Judejske preko Jordana, i steče se opet narod k njemu: i kao što običaj imaše, opet ih učaše.