Patrijarh se dobro osjeća i zahvaljuje se svima koji se brinu
15/01/2022
Sveti prorok Malahija, nedjelja, 16. januar
16/01/2022

Sveti Silvestar, subota, 15. januar

Sveti Silvestar, papa rimski

Sveti Silvestar
Sveti Silvestar je u tridesetoj godini života izabran za episkopa Rima. Bio je prvi papa nakon Milanskog edikta (313). U njegovo vrijeme podignuta je bazilika svetog Jovana Lateranskog, katedralni hram rimskih episkopa i prvobitna bazilika svetog Petra. Bio je spriječen da učestvuje na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji (325), ali je zato imao svoje izaslanike na saboru. Ukinuo je post svake subote koji se do tada držao kod nekih hrišćana i odredio da se strogi post drži samo na Veliku Subotu, a da se hrana spremljena na ulju jede u subote koje padaju u višednevne postove. Svojim molitvama i čudima doprinio je da se car Konstantin obrati u hrišćanstvo i krsti. Pomogao je carici Jeleni da pronađe Časni krst. Upravljao je Crkvom u Rimu nepune 24 godine.