Vaskrs u Bjelovaru: puno obaveza, ali puno i srce
27/04/2022
U Sisku podijeljeni vaskršnji paketi
28/04/2022

Sv. apostoli Aristarh, Pud i Trofim, četvrtak, 28. april

sveti-apostoli-aristarh-pud-i-trofim

Sv. apostoli Aristarh, Pud i Trofim

Ovi behu iz broja Sedamdesetorice apostola. Aristarh bi episkop u Apamiji Sirijskoj. Pominje ga apostol Pavle nekoliko puta (Dela Ap. 19, 29; Kološ. 4, 10; Filim. 23.). U Efesu bio je uhvaćen sa Gajem od gomile naroda, koja se beše digla protiv Pavla. Kološanima piše ap. Pavle: pozdravlja vas Aristarh koji je sa mnom u sužanstvu. A u poslanici Filimonu naziva Pavle Aristarha pomagačem mojim, zajedno sa Markom, Dimasom i Lukom.

Pud je bio ugledan građanin rimski. Ap. Pavle ga spominje jedanput (II Tim. 4, 21). Dom Pudov bio je najpre utočište vrhovnim apostolima, a posle se obratio u Crkvu, nazvanu Pastirska.

Trofim je bio iz Azije (Dela Ap. 20, 4) i sledovao je ap. Pavlu na njegovom putu. Na jednom mestu piše ap. Pavle: Trofima ostavih u Miletu bolesna (II Tim. 4, 20). U vreme Neronova gonjenja, kada apostol Pavle bi posečen, posečeni behu i sva tri ova slavna apostola.