Prep. muč. Galaktion i Epistima, petak, 18. novembar
18/11/2022
Sv. muč. Jeron s družinom, nedjelja, 20. novembar
20/11/2022

Sv. Pavle Ispovednik patrijarh Carigradski, subota, 19. novembar

1106_SvetiPavleIspovednik

Sv. Pavle Ispovednik patrijarh Carigradski

Kada blaženi Aleksandar patrijarh ležaše na samrtnoj postelji, pitahu ga ožalošćeni verni, koga ostavlja posle sebe za arhipastira stadu slovesnom Hristovom? Tada im bolesni patrijarh reče: „Ako želite imati pastira, koji će vas učiti i koji će vam vrlinama sijati, izaberite Pavla; ako li želite imati samo ličita čoveka i spolja ukrašena, izberite Makedonija“. Narod izabra Pavla.

No to ne bi pravo jereticima arijevcima, i ne bi pravo caru Konstanciju, koji u to vreme beše u Antiohiji. I uskoro Pavle bi nizložen, i zajedno sa sv. Atanasijem Velikim izbeže u Rim, gde ih obojicu papa Julije i car Konstans lepo primiše i u njihovoj pravoslavnoj veri podržaše. Po pismu cara Konstansa i pape, bi Pavle vraćen na svoj presto, ali kad umre car Konstans, arijevci digoše glavu, i proteraše patrijarha pravoslavnog u Kukuz u Jermeniji.

U progonstvu sv. Pavle, služeći jedanput sv. Liturgiju, bi napadnut od arijevaca i udavljen omoforom, 351. god. U vreme cara Teodosija 381. god. mošti njegove prenesene u Carigrad, a 1236. god. u Veneciju, gde se i sad nalaze. Njegovi ljubljeni klirici i sekretari Markijan i Martirije postradaše uskoro posle svoga patrijarha (v. 25. okt.).