Svetosavska besjeda patrijarha Porfirija: Bližnji je moj raj!
27/01/2022
Savindan u gimnaziji Kantakuzina Branković
28/01/2022

Prepodobni Pavle Tivejski, petak, 29. januar

Pavle Tivejski

Prepodobni Pavle Tivejski

Rođen je u bogatoj porodici u Donjoj Tebi (Tivi), u Egiptu.

Za vrijeme gonjenja hrišćana pod Decijem Trajanom (249-251) Pavle, koji je imao tek 15 godina, ostao je bez oba roditelja. U strahu da ga goniteljima ne potkaže njegov zet, idolopoklonik, jer je zahtjevao i Pavlov dio naslijedstva, prepodobni Pavle je predao sestri svoj dio i otišao u pustinju, tražeći spasenje. U tišini pustinje, svetitelj je pronašao vrijeme za neprestano sozercanje (sagledavanje, kontemplaciju) i molitvu.

Kada je prošlo gonjenje hrišćana, iako je naišao period mira, Pavle je odlučio da do kraja života ostane u pustinji i podvizava se. Mnoštvo otšelnika (monaha koji su živjeli sami u pustinji), dolazilo je da bi čulo prepodobnog i da bi se sa njim savetovali.

Glas o njemu došao je i do svetog Antonija Velikog, oca otšelništva, koji je došao i susreo se sa prepodobnim. Kada je, nakon nekoliko mjeseci, ponovo došao da se vidi sa svetim Pavlom, Antonije je zatekao prepodobnog upokojenog i dva lava kako stoje pokraj groba, koji su sami kandžama iskopali za tijelo svetitelja.

Veliki ovaj pustinjak upokojio se kada je imao 113 godina.


Dnevna čitanja za petak, 28. januar

Prva saborna poslanica svetog apostola Petra
(zač 58)

1. Pt. 1, 1-2, 10-12; 2, 6-10

Petar, apostol Isusa Hrista, izabranima koji stranstvuju u rasijanju po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji:

Po predznanju Boga Oca, osvećenjem Duha za poslušanje i kropljenje krvlju Isusa Hrista: Blagodat i mir da vam se umnoži.

O kojem spasenju ispitivaše i istraživaše proroci, koji proricaše o vama podarenoj blagodati;

Ispitujući u koje ili kakvo vrijeme javljaše Duh Hristov koji bješe u njima, unaprijed svjedočeći za Hristova stradanja i za slave poslije toga.

Njima se otkri da ne sebi, nego vama služahu u onom što vam se sad javi preko onih koji vam propovjedaše jevanđelje Duhom Svetim poslanim s neba, u što anđeli žele zaviriti.

Jer stoji u Pismu: Evo polažem u Sionu Kamen krajeugaoni, izabrani, dragocjeni; i ko u njega vjeruje neće se postidjeti.

Vama je, dakle, koji vjerujete čast; a onima koji se protive, kamen koji odbaciše zidari on postade glava od ugla, i bi Kamen spoticanja i Stijena sablazni;

Koji se i spotiču o njega protiveći se riječi, na što su i opredijeljeni.

A vi ste rod izabrani, carsko sveštenstvo, narod sveti, narod zadobijen, da objavite vrline Onoga koji vas dozva iz tame na čudesnu svjetlost svoju;

Koji nekad ne bijaste narod, a sada ste narod Božiji; koji ne bijaste pomilovani, a sada ste pomilovani.

Jevanđelje po Marku
(zač. 53)

Mk. 12, 1-12

Reče Gospod priču ovu: Posadi čovjek vinograd, i ogradi plotom, i iskopa pivnicu, i sagradi kulu, i dade ga vinogradarima, pa otide.

I kada dođe vrijeme, posla vinogradarima slugu da primi od vinogradara roda vinogradskoga.

A oni ga uhvatiše, izbiše i poslaše praznih ruku.

I opet im posla drugoga slugu; i onoga napadoše kamenjem, i razbiše mu glavu, i poslaše ga osramoćena.

I opet posla drugoga, i njega ubiše; i mnoge druge, jedne izbiše a druge pobiše.

A on imaše još jedinoga sina svoga, voljenoga, pa im najzad posla i njega, govoreći: Postidjeće se sina mojega.

A vinogradari oni rekoše među sobom: Ovo je nasljednik, hodite da ga ubijemo, i naše će biti nasljedstvo.

I uhvatiše ga, i ubiše, i izbaciše ga napolje iz vinograda.

Šta će, dakle, učiniti gospodar vinograda? Doći će i pogubiće vinogradare, i daće vinograd drugima.

Zar niste čitali u Pismu ovo: Kamen koji odbaciše zidari, on postade glava od ugla;

To bi od Gospoda i divno je u očima našim.

I tražahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda; jer razumješe da za njih govori priču; i ostavivši ga otidoše.