Kako ćete bez vođe pronaći put za Nebo?
18/01/2022
Sveti Jovan Krstitelj, četvrtak, 20. januar
20/01/2022

Bogojavljenje, srijeda 19. januar

Teofanija

Bogojavljenje

Po povratku iz Egipta u kom je proveo ranu mladost, Gospod Isus Hristos odrastao je u Galileji, u gradu Nazaretu. Do tridesete godine skrivao je od ljudi silu i premudrost svoga Božanstva, jer kod Jevreja nikome nije bilo dopušteno da prije tridesete godine obavlja učiteljsku ili svešteničku službu.

U Nazaretu je Hristos živio sa prečistom Majkom svojom i sa pravednim Josifom drvodeljom, uz koga se bavio stolarskim zanatom. Kada je Hristos napunio trideset godina, dospjelo je vrijeme da se javi Izrailju. Tada se javio Bog Jovanu Preteči koji je živio u pustinji, i poslao ga da na rijeci krštava vodom.

Jovan je poslušao riječ Božju i otišao u kraj jordanski propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijehova. Dolazili su mu iz sve Judejske zemlje, kao i Jerusalimljani, a on bi ih krštavao sve u rijeci Jordanu dok su ispovijedali grijehe svoje.

Tada je došao i Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da ga ovaj krsti. Došao je tad nakon što je Jovan najavio narodu za Njega, govoreći: Ide za mnom jači od mene, pred kim nisam dostojan sagnuti se i odriješiti remena na obući Njegovoj. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim .

Poslije tih Krstiteljevih riječi došao je Isus da se krsti, iako My krštenje nije bilo potrebno. Međutim, kao Onaj koji je uzeo na sebe grijehe cijeloga svijeta, Hristos je došao na rijeku da ih spere krštenjem.

Došao je na vodu da osveti prirodu vode. Došao je da se krsti da bi nam ustrojio kupelj svetoga krštenja. Došao je Jovanu, da bi on bio svjedok koji je vidio Duha Svetoga gdje silazi na krštavanog, i čuo glas Očev s neba.

Jovan mu je branio govoreći: Ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni? i zahtjevao da Isus njega krsti, jer se i sam nalazi u praroditeljskom grijehu. Gospod mu je odgovorio: Ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu.

I pošto se Hristos krstio, odmah je izašao iz vode, ne zadržavši se u njoj. Jer se priča da je sveti Jovan Krstitelj, svakoga čovjeka koga je krštavao pogružavao do guše u vodu, i držao ga pod vodom dok sve grijehe svoje ne bi ispovijedio. Tada bi ga puštao, a kršteni bi izlazio iz vode. Hristos, pošto nije imao greha, nije se zadržao u vodi, zbog čega Jevanđelje i kaže da odmah iziđe iz vode.

Kad je Gospod izlazio iz rijeke, otvorila su ce nebesa. Munjelika svjetlost sinula je odozgo, a Duh Božji u vidu goluba sišao je na Isusa. Kao što je u dane Potopa golubica Noju donijela vijest o opadanju vode, tako i ovdje oblik goluba objavio prestanak potopa grijehova. Duh Sveti javio se u golubijem obličju jer je to ptica čista, čovjekoljubiva, krotka i nezlobiva.

Dok je Duh Sveti silazio kao golub na Isusa Hrista, čuo se glas s neba kako govori: Ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji.

Freska iz manastira Dečana: blagofund.org

Dnevna čitanja na Bogojavljenje, 6/19 januar

Poslanica svetog apostola Pavla Titu
(zač 302)

Tit 2, 11-14; 3, 4-7 Čedo Tite, javi se blagodat Božija spasonosna svima ljudima,

Koja nas uči da se odrečemo bezbožnosti i zemaljskih požuda, i da poživimo razborito, pravedno i pobožno u sadašnjem vijeku,

Očekujući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista,

Koji dade sebe za nas da bi nas iskupio od svakoga bezakonja, i da očisti za sebe narod izabrani koji revnuje u dobrim djelima.

A kada se javi dobrota i čovekoljublje Boga, Spasitelja našega,

Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom novoga rođenja i obnovljenja Duhom Svetim,

Kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našega,

Da bismo, opravdani njegovom blagodaću, postali nasljednici života vječnoga kao što se nadamo.

Jevanđelje po Mateju
(Zač. 6)

Mt. 3, 13-17 U vrijeme ono, dođe Isus iz Galileje na Jordan Jovanu da ga ovaj krsti.

A Jovan mu branjaše govoreći: Ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš meni?

A Isus odgovori i reče mu: Ostavi sada, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada ga ostavi.

I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše mu se nebesa, i vidje Duha Božijega gdje silazi kao golub i dolazi na njega.

I gle, glas sa nebesa koji govori: Ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji.