05/02/2022

Ненад  Милошевић: О јавном паљењу бадњака

Бадњак је традиционално полаган на огњиште дома, уз речи домаћина: „Нека гори идол криви, слава Теби, Боже живи“ (Бока Которска); или: „Нека гори ивер клети, слава Теби, Боже свети“ (Херцеговина), што указује на порекло обичаја.