26/11/2020

Sveti Jovan Zlatousti:
O molitvi i ponašanju u hramu

Na dan kada naša Sveta Crkva slavi spomen Svetog Jovana Zlatoustog, 13/26. novembra, donosimo odabrane misli ovog znamenitog oca i učitelja Crkve, u kojima govori o odnosu Hrišćana prema bogosluženju i prema Bogu sa kojim kroz pričešće jedno postaju.   Odabrane misli o odnosu Hrišćana prema bogosluženju i molitvi   Molim vas i preklinjem, odlazak []
06/03/2021

Vladika Atanasije je činio da
sveti Oci budu deo naših života

”Tamo gde je bio vladika Atanasije bili su i sveti oci i učitelji Crkve. Tamo je bio Hristos raspeti i vaskrsli, čijom silom je vladika Atanasije hrabrio, čuvao, podizao i hranio sve koji su bili u nevolji”, stoji u oproštajnom slovu Patrijarha.     Danas, 6. marta 2021. godine, ispred Sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg u []
18/12/2021

Sveti Nikolaj – pastir dobri stadu svome

Na ikonama svetog Nikolaja često se prikazuju motivi iz viđenja koje su imali oci Prvog vaseljenskog sabora: s jedne strane svetitelja Gospod Hristos c jevanđeljem, a c druge Presveta Djeva drži arhijerejski omofor u rukama.
01/01/2022

Sveti Ignjatije Bogonosac

”Ignjatije je predstojavao našom Crkvom hrabro i sa takvom tačnošću kakvu Hristos želi. Jer je Hristos rekao da Pastir dobri dušu svoju polaže za ovce, a ovaj ju je sa svakom hrabrošću položio za ovce svoje”, pisao je sveti Jovan Zlatousti o Ignjatiju Bogonoscu čiji se spomen vrši 20. decembra / 2. januara.