Patrijarh: Mir Božji je koren iz kog se razvija svaki drugi mir
25/12/2022
Sveti mučenici Evstratije, Aksentije, Evgenije, Mardarije i Orest, ponedjeljak, 26. decembar
26/12/2022

Božićna čestitka Patrijarha Porfirija

”Bog je sišao na zemlju i jednom za svagda obukao se u čoveka kako bi se čovek uzneo na nebo i više nikada sišao sa njega”, kaže se u božićnoj čestitki Patrijarha Porfirija hrišćanima koji Božić proslavljaju po gregorijanskom kalendaru.

 

Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije čestitao je praznik Rođenja Hristovog hrišćanima koji ga slave po gregorijanskom kalendaru. Donosimo integralni tekst Patrijarhove čestitke upućene Nadbiskupu splitsko-makarskom Draženu Kutleši, Predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije.

”Jel’ sjećaš se najljepše priče o Onom
Kog zvali su Ljubav – ko kraljevsko čedo
On bio je krasan i sažalnim okom
Svu bijedu i budućeg ljudstva je gledo.

Dragutin Domjanić, Badnjak

Preuzvišeni gospodine Nadbiskupe,

Nadahnuti pesnik nas opominje da se zapitamo koliko se još uvek sećamo najljepše priče o Onom Kog zvali su Ljubav. Koliko je briga za svakodnevni hleb učinila da zaboravimo na hleb naš nasušni (Mt 6,11). Sakrili smo se u naše male pećine pa niti izlazimo napolje, niti koga puštamo unutra. Od sveta u kome živimo načinili smo svet koji u zlu leži (1 Jn 5,19). Ničemu se ne radujemo, ni za šta ne blagodarimo, sve osuđujemo. Jedina svetinja kojoj se klanjamo i kojoj istinski služimo smo mi sami. I sve bi to bilo tako,a možda još i strašnije, da nas Crkva Božija svake godine, u ove praznične dane, ne obraduje rečima eto, djevojka će začeti, i rodiće sina, i nadenuće mu ime Emanuil, što će reći: s nama je Bog (Mt 1,23). Rađa se, dakle, Onaj Koji će spasiti narod svoj od grijeha njihovih (Mt 1,21). Zato nije ni čudo što su se u čudesnoj vitlejemskoj noći uskomešale zvezde, raspevala nebesa, zaigrala srca skromnih pastira, jer je Bog sišao na zemlju i jednom za svagda obukao se u čoveka kako bi se čovek uzneo na nebo i više nikada sišao sa njega.

Evo već preko dve hiljade godina trepetno stojimo pred tajnom Božića i sve što možemo reći izraženo je slavoslovljem veliki si Gospode i čudesna su dela tvoja i nijedna reč nije dovoljna da opiše tvoja čudesa (Molitva na vodoosvećenju).

Neka radost predstojećeg Praznika, Preuzvišeni Nadbiskupe i brate u Hristu, ispuni duše i srca svih hrišćana, a pre svega Vaših dijecezana i Vas lično, kako bismo svi zajedno slavili ime Božije u vekove vekova.

M I R   B O Ž J I   –   H R I S T O S   S E   R O D I !
S R E Ć N A   I   B L A G O S L O V E N A   N O V A   G O D I N A!”, stoji u Patrijarhovoj čestitki.