Bogojavljenje, srijeda 19. januar
19/01/2022
Sveti mučenici Julijan i Vasilisa, petak, 21. januar
21/01/2022

Sveti Jovan Krstitelj, četvrtak, 20. januar

Decani, Jovan Preteča sa učenicima, blagofund.org

Sveti Jovan Krstitelj

Jovan Krstitelj i Preteča bio je sin sveštenika Zaharije i njegove žene Jelisavete. Do tridesete godine živio je asketskim životom u Judejskoj pustinji. Odjeća mu je bila sašivena od kamilje dlake, a ogrnut je bio kožnim opasačem. U pustinji se hranio skakavcima i divljim medom i bio je posvećen postu, molitvi i pokajanju.

Sveti Jovan je najavljivao dolazak Spasitelja pozivajući sve na pokajanje riječima: Pokajte se, jer se približi Carstvo Božje. Na taj način je svjedočio da je Carstvo Božije sam Hristos te da je potrebno pokajanje da bismo mogli da prihvatimo Hrista, odnosno Carstvo Božje koje dolazi.

Glavna uloga Jovana Krstitelja odigrala se na dan Bojogavljenja, zbog čega je Crkva u petom vijeku odredila da se njegov spomen proslavlja i dan poslije tog velikog praznika, kao što se i dan po Božiću proslavlja Sabor Presvete Bogorodice.

Za Jovana je sam Gospod Hristos rekao da je bio najveći među rođenima od žene, a Sveto pismo ga naziva anđelom. Zbog toga se sveti Jovan u crkvenom ikonopisu često prikazuje sa krilima anđela.

Za spomen svetog Preteče u januaru vezuje se i događaj sa prenosom njegove ruke u Antiohiju. Naime, jevanđelist Luka poželio je da prenese u Antiohiju tijelo Jovanovo iz Sevastije, gdje je veliki prorok bio obezglavljen po naredbi cara Iroda. Uspio je da dobije i prenese samo jednu ruku. Ona se u Antiohiji čuvala sve do desetog vijeka, kada je prenijeta u Carigrad.

Zbog njegovog značaja u domostroju spasenja, Crkva je odrijedila da svaki utorak u godini bude posvećen svetom Preteči, a njegov spomen proslavlja se više puta tokom godine.

Među pravoslavnim Srbima Sabor svetog Jovana je druga po rasprostranjenosti krsna slava, odmah poslije svetog Nikole, a brojni su i hramovi u čitavom hrišćanskom svijetu njemu posvećeni.

Dnevna čitanja na Sabor Jovana Krstitelja, 7/20. januar

Dela Svetih Apostola
(zač. 42)

Dap (19, 1-8)

U dane one, dogodi se, kad bješe Apolos u Korintu, da Pavle prolažaše gornje zemlje, i dođe u Efes, i našavši neke učenike,

Reče im: Jeste li primili Duha Svetoga kada ste povjerovali? A oni mu rekoše: Nismo ni čuli da ima Duh Sveti.

A on im reče: U šta se, dakle, krstite? A oni rekoše: U krštenje Jovanovo.

A Pavle reče: Jovan je krstio krštenjem pokajanja, govoreći narodu da vjeruju u Onoga koji dolazi za njim, to jest u Hrista Isusa.

A kad to čuše, krstiše se u ime Gospoda Isusa.

I kad Pavle položi ruke na njih, siđe Duh Sveti na njih, i govorahu jezike i proricahu.

A bijaše ljudi svega oko dvanaest.

I uđe u sinagogu i govoraše smjelo tri mjeseca, raspravljajući i uvjeravajući o Carstvu Božijem.

Jevanđelje po Jovanu
(zač. 3)

Jn. 1, 29-34

U vrijeme ono, vidje Jovan Isusa gdje dolazi k njemu, i reče: Gle, Jagnje Božije koje uzima na se grijehe svijeta!

Ovo je onaj za koga ja rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji preda mnom bi, jer prije mene bješe.

I ja ga ne znadoh, ali da se javi Izrailju, zato dođoh ja da krštavam vodom.

I posvjedoči Jovan govoreći: Vidio sam Duha gdje silazi kao golub sa neba i ostade na njemu.

I ja ga ne znadoh, ali Onaj koji me posla da krštavam vodom on mi reče: Na koga vidiš da silazi Duh i ostaje na njemu to je onaj koji krštava Duhom Svetim.

I ja sam vidio i zasvjedočio da je on Sin Božiji.