Izbjeglice iz Ukrajine u Zagrebu obišao vladika Justin
24/04/2022
Vladika Justin na Liturgiji u Dugom Selu
25/04/2022

Prep. Isaak Sirin II., ponedjeljak, 25. april

p1agub70gm188toq81usq15ij12bf8

Prep. Isaak Sirin II.

O ovome Isaku piše sv. Grigorije Dvojeslov. Došao beše u Italiju u vreme Gotsko, i u gradu Spoletanu ušao jednoga dana u crkvu na molitvu. Zamoli crkvenjaka, da ga ostavi u crkvi zaključana i preko noći. I tako provede celu noć na molitvi ne mičući se s mesta. Sutra dan isto tako, pa i drugu noć. Crkvenjak ga nazva licemerom i udari mu šamar. No u tom času polude. Videći crkvenjaka kako se ljuto muči, Isaak se nadnese nad njega, i zli duh pobeže od njega, i crkvenjak ozdravi. Čuše ljudi za taj slučaj i ceo grad steče se oko ovoga čudnog stranca. Nuđahu mu novaca i imanja, no on sve odbi, i ništa ne primi, nego se povuče u šumu, gde napravi sebi keliju, koja se ubrzo obrati u veliki manastir.

Znamenit beše Isaak zbog svog čudotvorstva, naročito zbog vidovitosti. Jednom uveče naredi on bratiji da iznesu sve motike u vinograd i tamo ih ostave. Sutradan pođe s bratijom i ponese ručak u vinograd. Čudila se bratija, kome će taj ručak, kad nemaju radnika. Kad tamo, a ono onoliko ljudi kopa koliko je bilo motika. Desilo se to, da su ti ljudi kao lopovi došli da ukradu motike, no silom Božjom budu zaustavljeni da svu noć kopaju.

– Drugi put dođu dva čoveka bezmalo naga i potraže odeću od Isaaka. A Isaak posla monaha k jednom šupljom drvetu kraj puta, da donese ono što tamo nađe. Ode monah, nađe nekakva odela i donese u manastir. Iguman uzme ta odela i preda ih prosjacima. Ovi se teško zastide, kada poznadu svoje odelo, koje oni behu u onom drvetu skrili. – Neki čovek pošalje dve košnice u manastir. Monah sakrije jednu uz put, a jednu donese i preda igumanu. Rekne mu svetitelj: „pazi pri povratku, u onu košnicu što si ostavio kraj puta uvukla se otrovna zmija. Čuvaj se da te ne ujede.“