Hristovim rođenjem razriješen si sveza starog rođenja
04/01/2022
Sreda, 5. januar 2022.
05/01/2022

Utorak, 4. januar 2022.

Sveta velikomučenica Anastasija Uzorešitelnica i drugi s njom

Ova slavna junakinja vjere Hristove rodi se u Rimu u domu senatorskom i bogatom, od oca paganina i majke hrišćanke. Od rane mladosti prilijepi se ljubavlju ka Gospodu Isusu, rukovođena u nauci Hristovoj nekim blagočestivim učiteljem Hrisogonom. Primorana ocem Anastasija stupi u brak s nekim neznabožačkim vlastelinom Publijem. No, izgovarajući se na žensku bolest, ona nikako ne htje s njim stupiti u tjelesne veze. Zbog toga ju je muž gorko mučio zatvorom i glađu. A još veće muke udari na nju, kada doznade, da ona tajno odlazi u tamnice hrišćanskim mučenicima, odnosi im ponude, služi im, pere im rane, driješi uze njihove. No Božjim Promislom bi oslobođena od opakog muža. Poslan bi Publije carem u Persiju, pa putujući morem, utonu. Tada sveta Anastasija poče slobodno služiti mučenim hrišćanima i svojim velikim nasljedstvom tješiti siromahe, dijeleći im milostinju. Jednom je car Dioklecijan boravio u gradu Akvileji, pa naredi, da mu dovedu ispovjednika Hristova Hrisogona. Ovoga praćaše na putu sveta Anastasija. Hrisogonu svetom bi odsječena glava po carevoj zapovijesti. Tada postradaše i tri sestre, Agapija, Hionija i Irina (v. 16. april): prve dvije bačene u oganj, a treća strijelom prostrijeljena. Njihova tijela uze sveta Anastasija, zavi u bijelo platno i mnogim aromatima obloživši, česno sahrani. Potom Anastasija ode u Makedoniju, gdje pomagaše stradalnicima Hristovim. Tu je bila raspoznata kao hrišćanka, zbog čega bi uhvaćena i vođena na saslušanja i istjazanja kod raznih sudija. Želeći umrijeti za Hrista ljubljenoga, Anastasija neprestano vapijaše u srcu k Njemu. Nekakav načalnik žrečeva Ulpijan htjede se pohotljivo kosnuti tijela svete Anastasije, no oslijepi najednom i izdahnu. Osuđena na smrt glađu, sveta Anastasija preleža u tamnici trideset dana bez hrane, hraneći se jedino suzama i molitvom. Potom stavljena u lađu sa još nekoliko hrišćana da bude potopljena, no Bog je i od te smrti sačuva. Najzad bi nad ognjem privezana nogama i rukama za četiri koca, te predade Bogu dušu svoju svetu. Postrada i preseli se u Carstvo Hristovo 304. godine. Izvor: Prolog


Dnevna čitanja za utorak, 4. januar (22. decembar)

Poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima (zač 310)

Braćo, bojimo seda neko od vas, dok još važi obećanje za ulazak u počinak njegov, ne pomisli da je odocnio. Jer i nama je javljena radosna vijest kao i onima; ali njima ne bi od koristi riječ koju čuše, pošto oni koji je čuše ne prihvatiše je sa vjerom. A mi koji povjerovasmo ulazimo u počinak, kao što je rekao: Zato se zakleh u gnjevu svojemu da oni neće ući u počinak moj, mada djela Božija bijahu završena od postanka svijeta. Jer reče negdje za sedmi dan ovako: I počinu Bog u dan sedmi od svih djela svojih. A ovdje opet: Neće ući u počinak moj. Pa pošto neki imaju da uđu u njega, a oni kojima je najprije javljena radosna vijest ne uđoše zbog nepokornosti, to opet odredi jedan dan, "Danas", govoreći preko Davida, poslije tolikoga vremena, kao što reče: Danas, ako glas njegov čujete, nemojte da budu tvrdokorna srca vaša. Jer da je njih Isus Navin uveo u počinak, ne bi se poslije toga govorilo o nekom drugom danu. Prema tome, narodu Božijem tek predstoji počinak. Jer ko je ušao u odmor njegov i sam je počinuo od djela svojih, kao i Bog od svojih. Postarajmo se, dakle, da uđemo u taj počinak, da ne bi ko pao po istom primjeru nepokornosti. Jer je riječ Božija živa i djelotvorna, oštrija od svakoga dvosjekloga mača, i prodire sve do razdiobe duše i duha, zglobova i srži, i sudi namjere i pomisli srca. I nema tvari sakrivene pred njim, nego je sve obnaženo i otkriveno pred očima Onoga kome ćemo odgovarati.

Jevanđelje po Luki (Zač 106)

Reče Gospod svojim učenicima. Pazite, ljudi će dignuti na vas ruke svoje i goniće vas i predavati u sinagoge i tamnice: vodiće vas pred careve i namjesnike zbog imena mojega. A to će vam se dogoditi za svjedočanstvo. Stavite, dakle, u srca svoja, da ne smišljate unaprijed kako ćete odgovarati; Jer ja ću vam dati rječitost i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti ili odgovoriti svi vaši protivnici. A predavaće vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobiće neke od vas. I svi će vas omrznuti zbog imena mojega. Ni dlaka s glave vaše neće propasti. Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje.