NAJAVA IZLOŽBE FOTOGRAFIJA „700 GODINA MANASTIRA KRUPE“
15/11/2017
Odgovornost hrišćana u savremenom svetu – predavanje
17/11/2017

SUSRET MATURANATA PRAVOSLAVNE
GIMNAZIJE U ZAGREBU SA SREDNJOVJEKOVNOM RIZNICOM SRPSKE
CRKVENE KNJIŽEVNOSTI I DIPLOMATIKE
U ARHIVU HAZU-A

U utorak, 14. novembra 2017. godine, učenici Srpske pravoslavne opšte gimnazije „Kantakuzina-Katarina Branković“ posjetili su Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Zahvaljujući ljubaznosti, srdačnom dočeku i stručnom vođstvu dr Damira Karbića, učenicima je prezentovano bogatstvo arhivske građe srpskih srednjovjekovnih ćiriličnih rukopisa koji se čuvaju u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Vrijednost i raznolikost relevantnog fonda arhivskog gradiva HAZU-a pregledna je u katalogu Ćirilskih rukopisa Jugoslavenske akademije koji je 1955. godine sabrao Vladimir Mošin, ruski sveštenik i istoričar, istaknuti vizantolog koji je u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca došao nakon Oktobarske revolucije. Mošinov prebogati stručni rad se upravo vezuje uz prostore tadašnje Jugoslavije. Pored angažmana u Koprivnici (nastavnik na Realnoj gimnaziji), Skopju (docent za vizantologiju na Filosofskom fakultetu), Beogradu (Beogradski univerzitet i službovanje u ruskoj crkvi Svete Trojice, te Rusko-srpskoj beogradskoj gimnaziji) Mošin 1947. godine dolazi u Zagreb gdje postaje direktor Arhiva Jugoslavenske akademije, a od osnivanja Historijskog instituta JAZU, u čiji sastav je bio uklopljen i Arhiv, vršilac dužnosti direktora Instituta.

Učenicima je prezentovan Ilovički prepis Zakonopravila Svetog Save iz 1252. godine. Radi se o najstarijem prepisu Savinog Nomokanona pisanom na pergamentu, koji se u Zagrebu nalazi od vremena NDH. Pored pregleda rukopisa Zakonopravila, učenicima je omogućen neposredan dodir sa više iznimno vrijednih ćiriličnih rukopisa: Panegirikom, zbornikom prazničnih propovijedi za mart-avgust iz posljednje četvrtine XIII vijeka, Četverojevanđeljem, raške redakcije sa kraja XIII vijeka, kao i nekoliko srpskih, ali i turskih srednjovjekovnih ćiriličnih povelja i službenih isprava koje se čuvaju u Arhivu HAZU-a.

Posebno su reprezentativni prostori Knjižnice Odsjeka za povijesne znanosti HAZU-a koja u svom fondu ima zbirku od oko 2000 knjiga i časopisa ostavštine Jovana Radonića.