Starečnik


30/01/2022

Antonije Veliki: Od bližnjega nam zavise život i smrt

Ako smo stekli brata, stekli smo Boga.
26/01/2022

Starac Emilijan: I muva smeta onom ko nema ljude koji mu prave smicalice

Niko ne može da postane svet ako nema ljude koji ga razdražuju svojim ponašanjem, uvredama, primjedbama, lijenošću, zlobom, klevetanjem.
25/01/2022

Starac Pajsije: Čovjek se poznaje po očima

"Pogledajte svoja lica, i pogledajte lica ove dece. Vidite li kako njihove oči sijaju, a kako su naše poput očiju pokvarene ribe", rekao je arhitekta mladićima koje je poveo na Svetu Goru, nakon što su se susreli sa učenicima Atonijade.
22/01/2022

Treba li prikrivati grijehe drugih?

”U onaj čas kada prikrijemo sagrješenje svoga brata, i Bog će prikriti naše”, rekao je ava Pimen monahu.
18/01/2022

Kako ćete bez vođe pronaći put za Nebo?

Čak i da se izgubite na ovom putu, malo ćete se pomučiti, pa ćete naići na nekoga ko će vam reći: 'Ovuda se ide'. Ali onaj drugi put, za gore, za Nebo, kako ćete naći sami, bez vođe, upitao je starac Pajsije (1924-1994) mladiće koji su ga posjetili u svetogorskoj keliji Panaguda u kojoj je živio.