Контакти
16/06/2022
Биографија Владике Кирила
26/08/2023

ПРОЈЕКАТ: Покренимо и охрабримо потребите

ПРОЈЕКАТ: Покренимо и охрабримо потребите

Назив пројекта: Покренимо и охрабримо потребите
Шифра пројекта: УП.04.2.1.11

Корисник: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ХРВАТСКОЈ, ЕПАРХИЈА ЗАГРЕБАЧКО-ЉУБЉАНСКА, ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЗАГРЕБ
Партнер: Српско привредно друштво „Привредник“

ОИБ: 41346262342
Адреса: Илица 7, Загреб
Контакт особа: Петар Козакијевић

Вриједност пројекта: 495.337,63 ХРК
Бесповратна средства: 495.337,63 ХРК

Раздобље трајања пројекта: 21.3.2022.-21.9.2023.
Назив позива: Јачање капацитета ОЦД-а за одговарање на потребе локалне заједнице
Референтна ознака: УП.04.2.1.11
Фонд: Европски социјални фонд

 

О пројекту:
Активности пројекта „Покренимо и охрабримо потребите“ подразумијевају организирање изобразбе представника Црквене опћине Загреб и СКД Привредник у подручју финанцијског управљања, прикупљања средстава те законодавног оквира за дјеловање, те осмишљавање и проведбу изобразбе и других облика јачања и унапрјеђења капацитета запосленика и/или волонтера за непосредан рад у подручју запошљавања, социјалног укључивања и образовања, укључујући прилагодбу пословања уз примјену информацијско комуникацијских технологија, а у сврху потицања волонтерства у локалној заједници.

 

Циљ пројекта и очекивани резултати: 
Пројектом „Покренимо и охрабримо потребите“ носитељ пројекта Српска православна црква и партнер СПД Привредник ојачати ће своје капацитете организирањем изобразбе представника у подручју финанцијског управљања и прикупљања средстава те законодавног оквира за дјеловање. Провести ће се изобразба за јачање и унапрјеђење капацитета запосленика и волонтера и то за непосредан рад у подручју запошљавања, социјалног укључивања и образовања. Јачањем капацитета пријавитеља и партнера осигурат ће се пружање учинковитог одговора на потребе локалне заједнице, посебно у кризним ситуацијама.

 

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr