PROJEKAT: Pokrenimo i ohrabrimo potrebite

Naziv projekta: Pokrenimo i ohrabrimo potrebite
Šifra projekta: UP.04.2.1.11

Korisnik: SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA ZAGREBAČKO-LJUBLJANSKA, CRKVENA OPŠTINA ZAGREB
Partner: Srpsko privredno društvo „Privrednik“

OIB: 41346262342
Adresa: Ilica 7, Zagreb
Kontakt osoba: Petar Kozakijević

Vrijednost projekta: 495.337,63 HRK
Bespovratna sredstva: 495.337,63 HRK

Razdoblje trajanja projekta: 21.3.2022.-21.9.2023.
Naziv poziva: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Referentna oznaka: UP.04.2.1.11
Fond: Evropski socijalni fond

 

O projektu:
Aktivnosti projekta „Pokrenimo i ohrabrimo potrebite“ podrazumijevaju organiziranje izobrazbe predstavnika Crkvene općine Zagreb i SKD Privrednik u području financijskog upravljanja, prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje, te osmišljavanje i provedbu izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija, a u svrhu poticanja volonterstva u lokalnoj zajednici.

 

Cilj projekta i očekivani rezultati: 
Projektom „Pokrenimo i ohrabrimo potrebite“ nositelj projekta Srpska pravoslavna crkva i partner SPD Privrednik ojačati će svoje kapacitete organiziranjem izobrazbe predstavnika u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje. Provesti će se izobrazba za jačanje i unaprjeđenje kapaciteta zaposlenika i volontera i to za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja. Jačanjem kapaciteta prijavitelja i partnera osigurat će se pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama.

 

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr