Mitropolija zagrebačko ljubljanska – kontakti

Kancelarija Eparhijskog Upravnog Odbora

Ilica 7/2, 10 000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 55 88 888
euozagreb@gmail.com

Sekretar EUO-a
Protonamjesnik Bogoljub Ostojić
+385 91 111 09 98

Informativna služba Eparhije zagrebačko-ljubljanske
Đakon Petar Kozakijević
+385 91 11 11 423
info.mitropolija.zagrebacka@gmail.com

Muzej SPC Eparhije zagrebačko-ljubljanske i Arhiva Eparhije zagrebačko-ljubljanske
Ilica 7, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Rizničar muzeja i arhivar
Đakon Aleksandar Lukić
+385 91 11 11 783

Magacin Eparhije zagrebačko-ljubljanske
Đakon Aleksandar Lukić
+385 99 401 31 01
magacin.zagreb@gmail.com

Srpska Pravoslavna Opšta Gimnazija Kantakuzina Katarina Branković

Sveti Duh 122, 10 000 Zagreb, Hrvatska

v.d. direktora Gimnazije
Protojerej-stavrofor Slobodan Lalić
+385 99 248 67 77
gimnazija@srpskagimnazija-zg.org
www.srpskagimnazija-zg.org

Arhijerejsko namjesništvo zagrebačko

Ilica 7, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Arhijerejski namjesnik zagrebački
Protojerej-stavrofor Duško Spasojević
+385 (95) 811 39 00

SPCO ZAGREB

Ilica 7, 10 000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 48 77 530
+385 1 48 77 531
kancelarija@spco-zagreb.hr

Katedralni hram
PREOBRAŽENJA GOSPODNJEG

Starješina hrama
Protojerej-stavrofor Duško Spasojević
+385 95 811 39 00

Duhovnik hrama
Arhimandrit Danilo Ljubotina
+385 91 111 24 34

Protonamjesnik Bogoljub Ostojić
+385 91 111 09 98

Jerej Majk (Mihailo) Žikić
+385 91 111 09 79

Đakon Zoran Radić
+385 91 11 11 498

Đakon Petar Kozakijević
+385 91 11 11 423

Đakon Aleksandar Lukić
+385 91 11 11 783

SPCO VARAŽDIN

Hram
SVETOG VELIKOMUČENIKA GEORGIJA
Petra Preradovića 19,
48 000 Varaždin, Hrvatska
Jerej Uglješa Pilinger
+385 91 731 24 05

SPCO VELIKI POGANAC

Hram
SVETOG VELIKOMUČENIKA GEORGIJA
Veliki Poganac 36,
48 312 Rasinja, Hrvatska
Jerej Branislav Todorović
+385 97 678 66 15
branislav_todorovic@live.de

SPCO KOPRIVNICA

Hram SVETE TROJICE
Frankopanska 9
48 000 Koprivnica, Hrvatska
Jerej Radovan Dimitrić
Duhovnik za zatvorenike
+385 98 963 22 04
+385 48 642 214

SPCO KRIŽEVCI

Ilica 7, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Hram SVETOG SAVE
Jerej Đorđe Filipović
+385 98 53 10 66
+385 1 48 77 531
djfilipovic28@gmail.com

SPCO SISAK

Hram SVETE PETKE
Franje Lovrića 4, 44 000 Sisak, Hrvatska
Jerej Veselin Ristić
+385 92 170 24 38

Arhijerejsko namjesništvo bjelovarsko

Arhijerejski namjesnik
Protojerej-stavrofor Duško Spasojević
+385 95 811 39 00

SPCO BJELOVAR

Hram SVETE TROJICE
Ante Trumbića 2, 43 000 Bjelovar, Hrvatska
Parohiju opslužuje
Jerej Stefan Maksimović
+385 97 643 53 27

SPCO VELIKA PISANICA

Hram SVETOG ČETVERODNEVNOG LAZARA
Hrvatskih Mučenika 4,
43 271 Velika Pisanica, Hrvatska
Jerej Milomir Gvojić
+385 99 638 62 03
+385 43 883 067

SPCO NARTA

Hram SVETOG VELIKOMUČENIKA GEORGIJA
Narta 333, 43 247 Narta, Hrvatska
Jerej Dragan Topić
+385 91 595 22 67

Arhijerejsko namjesništvo grubišno-poljsko

Stupovača Selska 120
43 320 Kutina / Hrvatska

Arhijerejski namjesnik
Jerej Dalibor Petković
+385 99 401 31 01
daliborp333@gmail.com

SPCO GRUBIŠNO POLJE

Nikole Šubića Zrinskog 23
43 290 Grubišno Polje, Hrvatska

Hram SVETOG VELIKOMUČENIKA GEORGIJA
Jerej Slaven Jovičić
+385 92 34 78 955
+385 43 448 317
slavenjovicic88@gmail.com

SPCO STUPOVAČA

Hram SVETOG VELIKOMUČENIKA DIMITRIJA
Stupovača Selska 120
44 320 Kutina, Hrvatska
Jerej Dalibor Petković
+385 99 401 31 01
daliborp333@gmail.com

SPCO VELIKA BRŠLJANICA

Hram PRENOSA MOŠTIJU SVETOG
NIKOLAJA MIRLIKIJSKOG
Velika Bršljanica 44
43 282 Veliko Vukovje, Hrvatska
Jerej Slavomir Gvojić
+385 95 377 77 79
+385 43 545 168

Arhijerejsko namjesništvo ljubljansko

Arhijerejski namjesnik ljubljanski
Jerej Aleksandar Obradović
+386 40 45 90 60
arhnam.ljubljana@gmail.com

SPCO KOPAR

Hram SVETOG SAVE
Ul. Talcev 3, 6000 Koper, Slovenija

Starješina hrama – I paroh koparski
Protojerej-stavrofor Tomo Ćirković
+386 41 628 190
spcokoper@gmail.com

II paroh koparski
Jerej Dejan Mandić
+386 30 359 070
dejanmandic88@gmail.com

SPCO KRANJ

Hram SVETOG ARHANGELA MIHAILA
Golniška 16, 4 000 Kranj, Slovenija

Starješina hrama I paroh kranjski
Protojerej-stavrofor Budimir Galamić
+386 41 673 757
+386 4 20 46 798
budimir.galamic@gmail.com

II paroh kranjski
Jerej Branislav Todorić
Planina 16, 4 000 Kranj, Slovenija
+386 30 258 267
obranislavtodoric@gmail.com

SPCO LJUBLJANA

Hram SVETIH KIRILA I METODIJA
Prešernova 35, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.spc-ljubljana.si
ljubljanaspc@gmail.com

Starješina hrama – IV paroh ljubljanski
Protojerej Borislav Livopoljac
+386 41 904 539
ljubljanaspc@gmail.com

I paroh ljubljanski
Protojerej-stavrofor Peran Bošković
+386 41 744 402
spco.lj@gmail.com

II paroh ljubljanski
Jerej Aleksandar Obradović
+386 40 45 90 60
arhnam.ljubljana@gmail.com

III paroh ljubljanski
Jerej Rade Despotović
+386 51 753 885
ljubljanaspc@gmail.com

Protođakon Mitar Tanasić
+386 70 372 386

SPCO MARIBOR

Hram SVETIH KIRILA I METODIJA
Tržaška cesta 13
2000 Maribor, Slovenija

Starješina hrama – I paroh mariborski
Jerej Savo Kosojević
+386 31 774 394
+386 23 314 099
srbska.pravoslavna@siol.net

II paroh mariborski
Jerej Milan Jovanović
+386 51 312 951
milankeba@gmail.com

SPCO NOVA GORICA

Hram SVETE TROJICE
Kidričeva ul. 34 B
5000 Nova Gorica, Slovenija
Jerej Miroslav Ćirković
+386 30 257 040
spconova.gorica@gmail.com

SPCO NOVO MESTO

Hram SVETOG SAVE
Na žago 16, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Jerej Danijel Nikolić
+386 64 252 445
dani.nikolic@gmail.com

SPCO CELJE

Hram SPALJIVANJA MOŠTIJU SVETOG SAVE
Dobrna 14 c, 3204, Dobrna, Slovenija

Starješina hrama – I paroh celjski
Jerej Goran Šljivić
+386 41 778 574
spcocelje.goran@gmail.com

Drugu parohiju opslužuje
Protosinđel Venijamin Kovačić
+385 91 506 46 09
venijamin.m@gmail.com

SPCO POSTOJNA

Hram SVETIH OTACA
Notranjska 1, 6230 Postojna, Slovenija
Jerej Darko Petaković
+386 31 371 028
spco.postojna@gmail.com

Manastiri

MANASTIR LEPAVINA

48 306 Sokolovac, Hrvatska
+385/48/661-032
info@manastir-lepavina.org

MANASTIR PREPODOBNE MATI PARASKEVE

MANASTIR SVETE PETKE
Sveti Duh 122, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Protosinđel Venijamin Kovačić
+385 91 506 46 09
venijamin.m@gmail.com