Treba li prikrivati grijehe drugih?
22/01/2022
Vladika Lavrentije upokojio se u Gospodu
23/01/2022

Sveti Grigorije Niski, nedjelja, 23. januar

Sveti Grigorije Niski

Sveti Grigorije Niski

Jedan od najznačajnijih Kapadokijskih otaca, pored Vasilija Velikog, čiji je bio rođeni brat i Grigorija Bogoslova. Živeo je od oko 335. do 394. godine. Bio je prezviter. Nakon što je rano ostao udovac, sa četrdeset godina, izabran je za episkopa Nise, grada u Kapadokiji. Odlikovao se velikom učenošću i asketskim opitom.

Učestvovao je na Antiohijskom saboru 379. godine, na kom je osuđena Apolinarijeva jeres. Na Drugom vaseljenskom saboru koji je održan u Carigradu 381. godine imao je važnu ulogu. Na tom saboru osuđena je jeres Makedonija, koji je poricao božanstvo Duha Svetoga, ali i arijanizam, koji je tokom čitavog četvrtog vijeka stvarao nemire u hrišćanstvu, poričući božanstvo Sina Božjeg.

Zbog svoje uloge u odbrani pravoslavlja nazvan je 'Ocem otaca i svetiljkom Nise', a car Teodosije ga je prozvao 'Stubom pravoslavlja'.

Freska iz oltarske apside manastira Dečana: blagofund.org

Dnevna čitanja za nedelju po Bogojavljenju, 23. januar

Poslanica svetog apostola Pavla Efescima
(zač 224)

Ef. 4, 7-13

Braćo, svakome se od nas dade blagodat po mjeri dara Hristova.

Zato veli: Uzišavši na visinu zaplijeni plijen i dade darove ljudima.

A ono "uziđe" šta je, osim da prvo i siđe u najdonja mjesta zemlje?

Onaj koji siđe to je isti koji i uziđe više sviju nebesa da ispuni sve.

I On dade jedne kao apostole, a druge kao proroke, jedne kao jevanđeliste, a druge kao pastire i učitelje,

Za usavršavanje svetih u djelu služenja. za sazidanje tijela Hristova;

Dok ne dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Božijega, u čovjeka savršena, u mjeru rasta punoće Hristove.

Jevanđelje po Mateju
(zač. 8)

Mt. 4, 12-17

U vrijeme ono, ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju.

I ostavivši Nazaret, dođe i nastani se u Kapernaumu primorskome, u krajevima Zavulonovim i Neftalimovim,

Da se ispuni što je rekao prorok Isaija govoreći:

Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka;

Narod koji sjedi u tami vidje svjetlost veliku, i onima koji sjede u oblasti i sjeni smrti, svjetlost zasija.

Od tada poče Isus propovijedati i govoriti: Pokajte se, jer se približilo Carstvo nebesko.