Svešt. muč. Simeon episkop Persijski, subota, 30. april
30/04/2022
Prep. Jovan Vethopeščernik, ponedjeljak, 2. maj
02/05/2022

Prep. Jovan, nedjelja, 1. maj

05.01.Jovan

Prep. Jovan

Učenik sv. Grigorija Dekapolita. U vreme ikonoborne jeresi car Lav Jermenin stavi ovoga Jovana na muke zajedno sa njegovim učiteljem Grigorijem i sa sv. Josifom Pesmopiscem. Kada Grigorije skonča svoj zemaljski život, Jovan postade iguman manastira Dekapolitovog u Carigradu. Postavši iguman on usugubi svoj podvig radi carstva Božjeg. Skončao mirno oko 820 god. A po smrti sahrani ga sv. Josif česno blizu groba sv. Grigorija.