Sv. muč. Platon, četvrtak, 1. decembar
01/12/2022
Prep. Grigorije Dekapolit, subota, 3. decembar
03/12/2022

Sv. Prorok Avdija, petak, 2. decembar

1119_SvetiProrokAvdija

Sv. Prorok Avdija

Rodom iz sela Vitaharamska, od predela Sihemskih. Živeo na dvoru cara Ahava; ali kada car odstupi od pravog bogopoštovanja i pokloni se idolima, Avdije ne posledova primeru carevom, nego produži služiti Bogu jedinome istinome. A kada opaka carica Jezavelja zbog Ilije diže hajku na sve proroke Božje, Avdija sabra stotinu njih, sakri ih u dve peštere i hranjaše ih do kraja (I. Car. 18, 4).

Savremenik velikog proroka Ilije, Avdija poštovaše Iliju veoma i slušaše ga u svemu kao sledbenik i učenik njegov. Živeo na 900 godina pre Hrista i upokojio se mirno.