Sv. apostol Tadej, subota, 3. septembar
03/09/2022
Sv. muč. Lup, ponedjeljak, 5. septembar
05/09/2022

Sv. muč. Agatonik, Zotik i proči s njima, nedjelja, 4. septembar

0822_SvetiMucenikAgatonik

Sv. muč. Agatonik, Zotik i proči s njima

Sv. Agatonik beše građanin Nikomidijski i hrišćanin po veri. Sa velikim usrđem odvraćaše on Jeline od idolopoklonstva i poučavaše ih veri istinitoj. Po naređenju cara Maksimijana namesnik carski ljuto gonjaše hrišćane. Pri tom gonjenju uhvati sv. Zotika u nekom mestu Karpinu, raspe na krst njegove učenike, a Zotika dovede u Nikomidiju, gde uhvati i veza još i sv. Agatonika, Prinkipsa, Teoprepija (Bogoljepa), Akindina, Severijana, Zenona i druge mnoge.

Sve vezane čvrsto povede ih u Vizantiju, no uz put pomreše od rana i iznemoglosti sv. Zotik, Teoprepije i Akindin. Blizu Halkidona ubiše sv. Severijana, a Agatonik sa ostalima bi preveden u Trakiju, u mesto Silimvriju, gde posle mučenja pred samim carem biše mačem posečeni i pređoše u život večni i u radost Gospoda svoga.