Svešt. muč. Ermolaj, ponedjeljak, 8. avgust
08/08/2022
Sv. apostoli: Prohor, Nikanor, Timon i Parmen, srijeda, 10. avgust
10/08/2022

Sv. velikomuč. Pantelejmon, utorak, 9. avgust

0727_SvetiVelikomucenikPantelejmon

Sv. velikomuč. Pantelejmon

Rodom iz Nikomidije od majke hrišćanke i oca neznabošca. Majka mu se zvala Evula, a otac Evstorgije. Kao mladić izučio lekarske nauke. Sveštenik Ermolaj prizva ga k sebi, nauči ga veri Hristovoj i krsti ga. Čudotvorno izleči Pantelejmon jednoga slepca, koga su drugi lekari uzalud lečili; izleči ga imenom Hristovim, i krsti ga.

Iz zavisti optuže lekari Pantelejmona kao hrišćanina, i Pantelejmon izađe pred cara Maksimijana na sud. „I stade pred zemaljskim carem telom, a umom stajaše pred Carem nebeskim.“ Pred carem on se slobodno objavi hrišćaninom, i na oči careve izleči jednog uzetog čoveka od dugotrajne bolesti. Ovo čudo mnoge neznabošce privuče veri Hristovoj. Car ga stavi na muke, no Gospod mu se javi u nekoliko mahova i izbavi ga cela i nepovređena. Tada i sv. Ermolaj sa Ermipom i Ermokratom postrada.

Osuđen na smrt sv. Pantelejmon kleče na molitvu. U tom dželat udari ga mačem po vratu, i mač se prebi kao da je od voska. I ne mogaše ga dželat pogubiti dok svetitelj ne svrši molitvu i sam ne reče da ga poseku. Njegove mošti postaše celebne. Beše posečen Pantelejmon pod nekom maslinom, koja po tom postade sva okićena plodom. Pantelejmon – znači svemilostivi. Bog svemilostivi primi pravednu dušu njegovu, i proslavi ga među velikim svetiteljima svojim.

Česno postrada za Hrista ovaj divni mučenik u mladosti svojoj 27. jula 304. god. Sv. Pantelejmon priziva se u molitvama pri vodoosvećenju i jeleosvećenju (sveštanju masla) zajedno sa sv. Ermolajem i ostalim bezsrebrenicima i čudotvorcima. Najdivniji hram, posvećen ovom svetitelju nalazi se u Svetoj Gori.