Sv. muč. Hristina, subota, 6. avgust
06/08/2022
Svešt. muč. Ermolaj, ponedjeljak, 8. avgust
08/08/2022

Sveta Ana, nedjelja, 7. avgust

0725_SvetaAnaMatiPresveteBogorodice

Sveta Ana

Mati Presvete Bogorodice. Danas se praznuje njeno uspenije, no njen glavni praznik je 9. septembra, pod kojim je datumom napisana i služba njena i žitije. Ana beše iz kolena Levijeva, ćerka Matana sveštenika. Posle dugog i bogougodnog života upokoji se u dubokoj starosti.