Postim jer hoću da budem dio Crkve
01/04/2023
Sveti Jakov, episkop i ispovednik, ponedjeljak, 3. april
03/04/2023

Sveta mučenica Fotina, nedjelja, 2. april

0320_SvetaMucenicaFotina

Sveta mučenica Fotina

To je ona žena Samarjanka koja je imala tu retku sreću da razgovara sa samim Gopodom Hristom na Jakovljevom bunaru kod Sihema (Jn 4, 1-42). Poverovavši u Gospoda, ona je posle pošla da propoveda Njegovo Jevanđelje, sa svoja dva sina, Viktorom i Josijom, i sa pet sestara koje se zvahu: Anatolija, Fota, Fotida, Paraskeva i Kiriakija.

Došli su bili u Kartagenu u Africi. No budu osuđeni i u Rim dovedeni, u vreme cara Nerona, i u tamnicu bačeni. Božjim Promislom, kći Neronova Domnina dođe u dodir sa svetom Fotinom, i od ove bude obraćena u veru Hristovu. Posle tamnovanja svi postradaše radi Hrista. Fotina, koja je na bunaru prvi put bila obasjana svetlošću istine, bude bačena u bunar, gde skonča, i ode u besmrtno carstvo Hristovo.