Sveta mučenica Tatijana, srijeda, 25. januar
25/01/2023
Sveti Sava, arhiepiskop srpski, petak, 27. januar
27/01/2023

Sveti mučenici Ermil i Stratonik, četvrtak, 26. januar

0113_SvetiMuceniciErmilIStratonik

Sveti mučenici Ermil i Stratonik

Car Likinije podiže veliko gonjenje na Hrišćane. Sveti Ermil, hrišćanin i đakon pri nekoj crkvi, bi uhvaćen i poveden na sud. Kada mu rekoše da ga vode na mučenje, on se veoma obradova. Uzalud mu car prećaše, Ermil ispovedi slobodno svoju veru u Hrista i odgovori caru na sve pretnje: „Gospod mi je pomoćnik, na bojim se, šta mi može učiniti čovek“ (Ps 117, 6)?

Posle teških mučenja baciše Ermila u tamnicu. A tamničar beše Stratonik, potajni hrišćanin, koji svim srcem saosećaše sa stradanjima Ermilovim. Kada i Stratonika dostaviše caru kao hrišćanina, car presudi da se obojica potope u Dunav. Tada vezaše Ermila i Stratonika u jednu mrežu i potopiše ih u Dunav.

Posle tri dana tela njihova izbaci voda na obalu i hrišćani ih nađoše i sahraniše na osamnaest stadija daleko od Beograda. Ovi slavni mučenici postradaše za Hrista i proslaviše se 315. godine.