Skinuta kupola Saborne crkve u Zagrebu (Video)
14/01/2023
Prorok Malahija, ponedjeljak, 16. januar
16/01/2023

Sveti Silvestar, episkop rimski, nedjelja, 15. januar

0102_SvetiSilvesterEpiskopRimski

Sveti Silvestar, episkop rimski

Rođen u Rimu i od mladosti izučen svetskoj mudrosti i veri Hristovoj. Svoj život je uvek upravljao prema zapovestima jevanđelskim. Mnogo se koristio poukama sveštenika Timoteja, čijem je pogubljenju za veru i sam prisustvovao, pa gledajući primer junačkog požrtvovanja svoga učitelja, i sam se zapojio takvim duhom za ceo život svoj.

U tridesetoj godini postao je episkop rimski. Popravljao je običaje hrišćana. Tako, na primer, ukinuo je post svake subote, kako se to dotle držalo kod nekih hrišćana, i odredio, da se posti samo Velika Subota kao i one subote koje padnu uz postove. Svojim molitvama i čudesima pomagao je, da se car Konstantin i majka mu Jelena obrate u veru pravu i krste. Sadejstvovao carici Jeleni da pronađe Časni krst. Upravljao je crkvom Božjom dvadeset godina i česno je skončao svoj zemaljski život preselivši se u Carstvo nebesko.