Sveti prorok Naum, srijeda, 14. decembar
14/12/2022
Sveti prorok Sofonije, petak, 16. decembar
16/12/2022

Sveti prorok Avakum, četvrtak, 15. decembar

1202_SvetiProrokAvakum

Sveti prorok Avakum

Sin Asafatov, iz plemena Simeonova. Prorokovao na šest stotina godina pre Hrista za vreme cara Manasije. Prorekao opustošenje Jerusalima. Kada Navuhodonosor, car vavilonski, udari na Jerusalim, Avakum se skloni u zemlju Ismailćansku, odakle se posle opet vrati u Judeju, gde življaše kao zemljoradnik.

Jednoga dana nošaše on ručak radnicima na njivi, kad mu se najedanput javi angel Gospodnji i reče: „Odnesi ručak koji imaš u Vavilon Danilu, u jamu lavovsku. I reče Avakum: Gospode, Vavilona ne videh, i jamu ne znam gde je“. Tada ga angel uze za kosu i trenutno prenese u Vavilon, u daljinu ogromnu, na jamu lavovsku, u koju Danil beše bačen od cara Kira za kaznu, jer se ne pokloni idolima. „Danile, Danile, primi ručak što ti ga posla Bog“, viknu Avakum. I Danil primi i jede. Potom angel Božji opet uze Avakuma i prenese u Judeju, na njivu njegovu.

Još je Avakum prorokovao o oslobođenju Jerusalima i vremenu Hristovom. Upokojio se u dubokoj starosti i sahranjen u mestu Kela. Mošti mu otkrivene u vreme Teodosija Velikog.